GEZONDHEIDSZORG

 • SELECTEREN OP LEEFTIJD VOOR IC OPNAME IS JURIDISCH TWIJFELACHTIG
 • BIJ KRAPTE OP IC IS ONDERSCHEID MAKEN OP GROND VAN LEEFTIJD OF LOTING TE VERMIJDEN
 • VACCINEREN IN NEDERLAND
 • HUISARTS EN ACHTERGEBLEVEN ZORG
 • ONBEPERKT VERPLAATSEN IN NEDERLAND
 • REGULIERE ZORG ZAKT WEER WEG
 • NEDERLANDSE GEZONDHEIDSZORG VORMT STAAT BINNEN EEN STAAT
 • WIJ HEBBEN RECHT OP HERFSTVAKANTIE
 • LEEFTIJD SPEELT ONNODIGE ROL BIJ DE BEPALING WEL/NIET TOEGANG TOT EEN VOLGENDE MEDISCHE STAP
 • NEDERLANDSE GEZONDHEIDSZORG FAALT
 • BIJNA VERBOD OP MONDKAPJES VOOR PREVENTIEF GEBRUIK IN NEDERLAND
 • ALS ALLE HUISARTSEN HUN PATIËNTENBESTAND INTEGRAAL BENADEREN WORDEN VEEL HUIDIGE  ZORGMIJDERS OPGESPOORD
 • GEMIS TOEKOMSTVISIE HUISARTSENBOND 
 • NEDERLANDSE FEMINISERING NEKT TRADITIONEEL HUISARTSENBEROEP
 • NEDERLAND LIJKT OP RAMPGEGIED - TEKORT AAN MEDICIJNEN
 • HUISARTSTEKORTEN DREIGEN REEDS JAREN 2e druk
 • OPTIEKBRANCHE LAAT BRILDRAGERS IN DE STEEK
 • PERSONEELSTEKORTEN IN DE ZORG? LOS HET OP IN EIGEN KRING!
 • KRIJGEN HUISARTSEN TE VEEL MACHT?
 • ZIEKENHUIZEN EN SPECIALISTEN
 • JONGE EN VROUWELIJKE SPECIALISTEN BEPALEN DE TOEKOMST
 • ZORGVERZEKERAARS BLIJVEN IN GEBREKE

3 april 2020

 

CoronaGEMIS TOEKOMSTVISIE HUISARTSENBOND 

WEL AANDACHT VOOR OMZETVERLIES; WEINIG AANDACHT VOOR OPHOPING REGULIERE ZORGVRAAG

 

 

Huisartsenpraktijken zijn vergaand stilgevallen. Dat betekent verlies aan inkomsten. Huidige inzichten pleit ervoor  om huisartspraktijken, net als bedrijven, door overheidstegemoetkomingen te hulp te schieten. Voor huisartsen geldt een andere weg. De huisartsen branche organisatie LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) ging in overleg  met onder meer de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) en ZN (Zorgverzekeraars Nederland).

 

Het resultaat is een eenvoudige maar toch wel interessante tegemoetkoming.

 

LEES MEER...