GEZONDHEIDSZORG

 • SELECTEREN OP LEEFTIJD VOOR IC OPNAME IS JURIDISCH TWIJFELACHTIG
 • BIJ KRAPTE OP IC IS ONDERSCHEID MAKEN OP GROND VAN LEEFTIJD OF LOTING TE VERMIJDEN
 • VACCINEREN IN NEDERLAND
 • HUISARTS EN ACHTERGEBLEVEN ZORG
 • ONBEPERKT VERPLAATSEN IN NEDERLAND
 • REGULIERE ZORG ZAKT WEER WEG
 • NEDERLANDSE GEZONDHEIDSZORG VORMT STAAT BINNEN EEN STAAT
 • WIJ HEBBEN RECHT OP HERFSTVAKANTIE
 • LEEFTIJD SPEELT ONNODIGE ROL BIJ DE BEPALING WEL/NIET TOEGANG TOT EEN VOLGENDE MEDISCHE STAP
 • NEDERLANDSE GEZONDHEIDSZORG FAALT
 • BIJNA VERBOD OP MONDKAPJES VOOR PREVENTIEF GEBRUIK IN NEDERLAND
 • ALS ALLE HUISARTSEN HUN PATIËNTENBESTAND INTEGRAAL BENADEREN WORDEN VEEL HUIDIGE  ZORGMIJDERS OPGESPOORD
 • GEMIS TOEKOMSTVISIE HUISARTSENBOND 
 • NEDERLANDSE FEMINISERING NEKT TRADITIONEEL HUISARTSENBEROEP
 • NEDERLAND LIJKT OP RAMPGEGIED - TEKORT AAN MEDICIJNEN
 • HUISARTSTEKORTEN DREIGEN REEDS JAREN 2e druk
 • OPTIEKBRANCHE LAAT BRILDRAGERS IN DE STEEK
 • PERSONEELSTEKORTEN IN DE ZORG? LOS HET OP IN EIGEN KRING!
 • KRIJGEN HUISARTSEN TE VEEL MACHT?
 • ZIEKENHUIZEN EN SPECIALISTEN
 • JONGE EN VROUWELIJKE SPECIALISTEN BEPALEN DE TOEKOMST
 • ZORGVERZEKERAARS BLIJVEN IN GEBREKE

11 oktober 2020

 

herfstvakantie

WIJ HEBBEN RECHT OP HERFSTVAKANTIE EN

TREKKEN ER ZELFS IN CORONATIJD OP UIT.  VERSTANDIG?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantie is voor velen een vanzelfsprekendheid. Hoeveel mensen realiseren zich dat in vroeger eeuwen verblijf elders slechts voor de adel en gegoede burgerij was weggelegd. De middenklasse bewoog zich voor Wereldoorlog II naar plekken als Luxemburg en maakte tochtjes langs de Rijn. Pas na de bezetting kwam vakantie in het zicht van de arbeider, thans werknemer genoemd. Het begon met drie dagen, later uitgebreid tot een week en nog veel later tot twee en meer weken.

 

MEER ...