GEZONDHEIDSZORG

 • SELECTEREN OP LEEFTIJD VOOR IC OPNAME IS JURIDISCH TWIJFELACHTIG
 • BIJ KRAPTE OP IC IS ONDERSCHEID MAKEN OP GROND VAN LEEFTIJD OF LOTING TE VERMIJDEN
 • VACCINEREN IN NEDERLAND
 • HUISARTS EN ACHTERGEBLEVEN ZORG
 • ONBEPERKT VERPLAATSEN IN NEDERLAND
 • REGULIERE ZORG ZAKT WEER WEG
 • NEDERLANDSE GEZONDHEIDSZORG VORMT STAAT BINNEN EEN STAAT
 • WIJ HEBBEN RECHT OP HERFSTVAKANTIE
 • LEEFTIJD SPEELT ONNODIGE ROL BIJ DE BEPALING WEL/NIET TOEGANG TOT EEN VOLGENDE MEDISCHE STAP
 • NEDERLANDSE GEZONDHEIDSZORG FAALT
 • BIJNA VERBOD OP MONDKAPJES VOOR PREVENTIEF GEBRUIK IN NEDERLAND
 • ALS ALLE HUISARTSEN HUN PATIËNTENBESTAND INTEGRAAL BENADEREN WORDEN VEEL HUIDIGE  ZORGMIJDERS OPGESPOORD
 • GEMIS TOEKOMSTVISIE HUISARTSENBOND 
 • NEDERLANDSE FEMINISERING NEKT TRADITIONEEL HUISARTSENBEROEP
 • NEDERLAND LIJKT OP RAMPGEGIED - TEKORT AAN MEDICIJNEN
 • HUISARTSTEKORTEN DREIGEN REEDS JAREN 2e druk
 • OPTIEKBRANCHE LAAT BRILDRAGERS IN DE STEEK
 • PERSONEELSTEKORTEN IN DE ZORG? LOS HET OP IN EIGEN KRING!
 • KRIJGEN HUISARTSEN TE VEEL MACHT?
 • ZIEKENHUIZEN EN SPECIALISTEN
 • JONGE EN VROUWELIJKE SPECIALISTEN BEPALEN DE TOEKOMST
 • ZORGVERZEKERAARS BLIJVEN IN GEBREKE

26 oktober 2020

 

reguliere zorg

REGULIERE ZORG ZAKT WEER WEG

Gezondheidszorgorganisaties neem initiatief en roep bevolking op zich te melden bij de huisarts.

 

 

Vervolg op (3 april-20)  “Gemis Toekomstvisie Huisartsenbond – Wel Aandacht Voor Omzetverlies; Weinig Aandacht Voor Ophoping Reguliere Zorg”.

 

Skipr, een gezondheidszorgblad ,meldt dat de huisarts een kwart minder doorverwijst  naar medisch specialist. De terugval in verwijzingen zal bij de eerste coronagolf aanzienlijk groter zijn geweest. De wereld van de gezondheidszorg heeft in alle toonaarden aangegeven dat de instandhouding van de reguliere  gezondheidszorg zo veel mogelijk moet worden voortgezet.

 

MEER ...