GEZONDHEIDSZORG

 • SELECTEREN OP LEEFTIJD VOOR IC OPNAME IS JURIDISCH TWIJFELACHTIG
 • BIJ KRAPTE OP IC IS ONDERSCHEID MAKEN OP GROND VAN LEEFTIJD OF LOTING TE VERMIJDEN
 • VACCINEREN IN NEDERLAND
 • HUISARTS EN ACHTERGEBLEVEN ZORG
 • ONBEPERKT VERPLAATSEN IN NEDERLAND
 • REGULIERE ZORG ZAKT WEER WEG
 • NEDERLANDSE GEZONDHEIDSZORG VORMT STAAT BINNEN EEN STAAT
 • WIJ HEBBEN RECHT OP HERFSTVAKANTIE
 • LEEFTIJD SPEELT ONNODIGE ROL BIJ DE BEPALING WEL/NIET TOEGANG TOT EEN VOLGENDE MEDISCHE STAP
 • NEDERLANDSE GEZONDHEIDSZORG FAALT
 • BIJNA VERBOD OP MONDKAPJES VOOR PREVENTIEF GEBRUIK IN NEDERLAND
 • ALS ALLE HUISARTSEN HUN PATIËNTENBESTAND INTEGRAAL BENADEREN WORDEN VEEL HUIDIGE  ZORGMIJDERS OPGESPOORD
 • GEMIS TOEKOMSTVISIE HUISARTSENBOND 
 • NEDERLANDSE FEMINISERING NEKT TRADITIONEEL HUISARTSENBEROEP
 • NEDERLAND LIJKT OP RAMPGEGIED - TEKORT AAN MEDICIJNEN
 • HUISARTSTEKORTEN DREIGEN REEDS JAREN 2e druk
 • OPTIEKBRANCHE LAAT BRILDRAGERS IN DE STEEK
 • PERSONEELSTEKORTEN IN DE ZORG? LOS HET OP IN EIGEN KRING!
 • KRIJGEN HUISARTSEN TE VEEL MACHT?
 • ZIEKENHUIZEN EN SPECIALISTEN
 • JONGE EN VROUWELIJKE SPECIALISTEN BEPALEN DE TOEKOMST
 • ZORGVERZEKERAARS BLIJVEN IN GEBREKE

24 juni 2014

 

zorgverzekeraarsZORGVERZEKERAARS BLIJVEN IN GEBREKE

(Onvoldoende Bijdrage aan Kostenbeheersing en Kwaliteitstoezicht)

 

 

 

 

 

Het was de hoop dat zorgverzekeraars meer concurrentie in de zorg zouden uitlokken. Dat is tot nu toe niet gelukt. De zorgkosten bleven zeker tot 2012 doorstijgen. In 2002 was met de zorg een kleine 40 miljard gemoeid. In 2012 stond de meter volgens cijfers van de Algemene Rekenkamer, op 64 miljard. In 2013 zou er sprake zijn van een stijging van slechts 1,6%. Zonder sleutelen blijven stijgende en dalende lijnen zich ook niet tot in eeuwigheid voortzetten. Dus dat kan een verklaring zijn.

 

LEES MEER …