December 11th, 2020

 

wereldmacht engels
EUROPE AS A WORLD POWER IS THE FUTURE AND OFFERS ITS INHABITANTS FREEDOM AND INDEPENDENCE

 

 

 

 

 

 

On one side of the world is our ally, the United States; on the other, China is a more recent world power. Europe is in between, topographically speaking. The USA is the country that Europe seceded to in the last century as a world power. On the other hand – it is Europeans who shaped North and South America.

Until a few decades ago at most, China was primarily a country used to manufacture our consumer goods cheaply.

 

MEER ...

11 december 2020

 

wereldmacht
EUROPA ALS WERELDMACHT IS DE TOEKOMST EN BIEDT HAAR INWONERS VRIJHEID EN ONAFHANKELIJKHEID

 

 

 

 

 

 

 

Aan de ene kant van de wereld onze bondgenoot de Verenigde Staten; aan de andere kant China als  wereldmacht van meer recente aard. Europa ligt er topografisch bezien tussen in. De VS zijn het land waar Europa in de vorige eeuw plaats voor heeft gemaakt als wereldmacht. Andersom – het zijn Europeanen die Noord- en Zuid-Amerika vorm hebben gegeven.

 

China was tot hooguit enige decennia terug vooral het land waar onze gebruiksartikelen goedkoop gefabriceerd werden. 

 

MEER ...

7 augustus 2020

 loongebouw2

LOONGEBOUW ZIEKENHUIZEN

VERPLEEGKUNDIGEN MODAAL – SALARIS ARTSEN BEDISCUSSIEERD

 

 

 

 

 

 

Verpleegkundigen

Al jaren wordt gesproken over de salariëring van verplegend en geneeskundig personeel. Over het algemeen wordt , wat verpleegkundigen betreft ontevredenheid gerapporteerd. In dit artikel berekeningen over salariëring verpleegkundigen terwijl de inkomens van specialisten in dienstverband worden bediscussieerd. Er wordt vergeleken met actuele gebeurtenissen in het bedrijfsleven.

 

De CAO wereld is voor degenen die er niet dagelijks mee te maken hebben, een verbazingwekkende  ervaring. Iedere sprank van hoop wordt je ontnomen als je kennis neemt van de arbeidsvoorwaarden; de functiegroepen; de detailleringen. Alles is dichtgetimmerd en voor de  kleinste individuele afwijking is zo te zien geen enkele ruimte.  In de praktijk zal het wel mee vallen. Als je maar erg omhoog zit met je bemanning worden rauwe bonen zoet.

 

LEES MEER …

30 juni 2020

 

 

kinderopvang
MOET JE WEL MET VAKANTIE NA TWEE MAANDEN DOORBETAALD THUISZITTEN ?

 

 

 

Er ligt een conflict tussen ouders en kinderopvangmedewerkers. Ouders willen of moeten weer aan het werk en de kinderopvang wil met vakantie. De voorzitter van een brancheorganisatie verwoordt het als volgt: “Lang niet alle ouders gaan dit jaar op vakantie of ze gaan korter, terwijl personeel in de kinderopvang juist wel vakantie wil opnemen.”

En er is, zo wordt becijferd, thans al een tekort aan mensen om zich over de kinderen te  ontfermen.

 

LEES MEER…

12 mei 2020


sportschool1

 

HOEVEEL KAMERLEDEN ZIJN LID VAN EEN SPORTSCHOOL?

Tachtig-Plusser Wil Graag Weer Beginnen

 

 

 

Sportscholen staan op de nominatie 1 september te heropenen. Er was eerder verondersteld. Laat zeggen per 1 juni zoals terrassen, musea, restaurants, dierentuinen, zwembaden; vergelijkbare gelegenheden. Het vermoeden rijst dat sportscholen struikelden op vermeend gebrek aan hygiëne en te veel zwetende mensen in kleine ruimten. In deze brief aan een selectie van Tweede Kamer leden stel ik de achtergestelde positie van sportscholen aan de orde.

 

Is het wel zo erbarmelijk gesteld met de Nederlandse sportscholen?

 

LEES VERDER …

medische beslissingen ouderen
ER ZIJN VEEL OUDEREN IN DIT LAND – IN GROEIEND AANTAL

MAAR HANTEER ANDERE DAN LEEFTIJDSNORMEN VOOR MEDISCHE BESLISSINGEN

 

 

De babyboomers, en wat vóór en in de oorlog geboren is, bezorgen de Nederlandse samenleving nogal wat problemen. Het zijn er in verhouding tot andere leeftijdsgroepen, erg veel. Het is een voor de maatschappij dure groep – weinig productieve bijdrage; door massale pensionering tekorten veroorzakend op de arbeidsmarkt; hoge ziektekosten; een deels afhankelijk van persoonlijke verzorging.

 

LEES VERDER... 

Overheid er rijst wantrouwen
IS DE NEDERLANDSE OVERHEID, EN NIET ALLEEN DE BELASTINGDIENST, TE VERTROUWEN?

Behoefte aan blik op mentaliteit ambtenarencorps

 

Nederland werd opgeschrikt door fouten van de Belastingdienst. Duizenden ontvangers van een kinderopvangtoeslag werden als fraudeurs vervolgd. Het bracht gezinnen in ernstige financiële problemen. Nederland toont hiermee kenmerken van bezet gebied.  

 

LEES VERDER…

brexit
EUROPESE LANDEN BEVOCHTEN ELKAAR EEUWEN;

ER ZIT NU NIETS ANDERS OP DAN SAMEN TE WERKEN

 

In juni 1667 voer de Nederlandse vloot, onder gezag van Admiraal Michiel de Ruyter de Thames op en bracht de Engelse marine grote schade toe. Het Britse vlaggenschip, de Royal Charles, werd buitgemaakt en in triomf meegevoerd. Het was tijdens de Tweede Engelse Oorlog.  In totaal hebben de Nederlanders, tussen 1652 en 1784,  vier keer de Britten bevochten.

 

LEES VERDER…

vliegverkeer duurder
VOOR HABBEKRATS VLIEGEN EN

…..VERVUILEN

 

 

Een indrukwekkend rapport, verschenen onder auspiciën van de Verenigde Naties, attendeert wederom op de gevolgen van de opwarming van de aarde. Diep wordt ingegaan op dreigende voedseltekorten. Opmerkelijk dat even daarvoor in Nederland inflatiecijfers verschijnen waar blijkt dat vooral in prijs gestegen  aardappelen het leven duurder maken. Van Gogh maakte reeds duidelijk met het schilderij “De aardappeleters” dat deze knol deel uitmaakt van het Nederlandse voedingspatroon.

 

LEES VERDER …

 

meisjes met goede schoolprestaties
WAT DOEN MEISJES MET HUN GOEDE SCHOOLPRESTATIES?

DAARNA BELEMMERT DE PARTTIME CULTUUR HET FUNCTIONEREN VAN GEZONDHEIDSZORG EN ONDERWIJS

 

In een uitgebreid Financieel Dagblad artikel van eind juni dit jaar wordt weer eens duidelijk hoe zeer meisjes de jongens de loef afsteken in het middelbaar onderwijs. Jongens doen langer over het voortgezet onderwijs; zakken eerder naar een lager schooltype; blijven vaker zitten en belanden minder vaak op de universiteit voor een academische studie.

Meisjes begrijpen eerder wat de bedoeling is terwijl jongens opstandiger zijn. Het verschijnsel doet zich ook voor bij het hoger onderwijs.

 

LEES VERDER...

productieve leeftijd
VAN DE EERSTE BABYBOOMERS, WELDRA 75, NAAR TEKORTEN AAN MENSEN IN PRODUCTIEVE LEEFTIJD

 

Na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog in 1945 kwam er een stroom geboorten op gang. Er heerste blijdschap en optimisme.  Veel- geboorten hielden aan tot in de jaren zestig. De eerste babyboomers worden weldra 75. Dat is een leeftijd waarop veel mensen gebreken beginnen te vertonen; andere huisvesting zoeken; meer beroep doen op de gezondheidszorg en welzijnsvoorzieningen.

 

LEES VERDER…

            Isis vrouwen en kinderen
ISIS VROUWEN MEDEVERANTWOORDELIJK 
VOOR KALIFAAT MISDADEN

 

 

 

Het is fanatieke Moslimaanhangers niet gelukt in Syrië en Irak een staat te stichten op grond van extremistische denkbeelden. Lugubere executies maakten deel uit van het geloofsgoed. Vanuit het kalifaat zou de hele wereld onderworpen worden aan de Islam.

 

LEES VERDER…

Oekraïne
RESPECTEER RUSSISCH VOLK, TAAL EN CULTUUR

 

 

 

 

Er gaat, volgens berichten eind februari, weer gesproken worden over het neerhalen van de MH17 in 2014 waarbij 298 onschuldige burgers omkwamen.

Het is een verstandige stap als diplomaten van drie zeer betrokken landen – te weten Australië, Nederland en Rusland – met elkaar praten met een hopelijk werkbaar resultaat. Rusland heeft een cultuur met verwantschap aan die van het Westen. Denk aan Russische componisten en schrijvers.

 

LEES VERDER…

20 april 2017

 

onderscheid op grond van leeftijd
ONGEWENST ONDERSCHEID OP GROND VAN LEEFTIJD

 

 

Artikel 1 van de Grondwet luidt:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

 

LEES MEER …

15 maart 2017

 

vluchtelingen
VERWENT NEDERLAND VLUCHTELINGEN?

 

 

 

Op het Seminar (9 maart 2017) georganiseerd door NVD en IOM met titel “Gevlucht en aan het Werk”, kwam de kwestie aan de orde of Nederland vluchtelingen niet te zeer in de watten legt. Het was tijdens de paneldiscussie dat op mijn eerder gemaakte opmerking werd terug gekomen.

 

LEES MEER…

17 februari 2017 

 

unilever
VERKWANSELT NEDERLAND UNILEVER?

 

 

 

 

 

Onderstaande verhandeling schreef ik op Vrijdag,17 februari even na de bekendmaking van het Kraft Heinz bod op Unilever. In het weekend kwam het bericht dat het voorstel, in overleg met Unilever is ingetrokken. Misschien omdat er veel tumult ontstond. Misschien om er later op terug te komen.

 

Kraft-Heinz doet een aftastend bod op de Brits-Nederlandse bedrijf Unilever. De beurs schrikt op en beleggers laten de koers van Unilever 13% oplopen. Unilever is zwaargewicht op de AEX graadmeter dus Amsterdam sloot hoger.

 

LEES MEER…

17 februari 2017

 

 

falende ministeries
NEDERLANDSE SAMENLEVING STAAT VOOR 
EXTERNE MAAR OOK INTERNE BEDREIGINGEN ZOALS FALENDE MINISTERIES

 

 

Voor iedereen herkenbare bedreigingen zijn de Islam, immigratie, , klimaatverandering. Dan zijn er persoonlijk slechte kansen als werkeloosheid door automatisering en robotisering, ontoereikende pensioenopbouw, onvoldoende passend woningaanbod.

 

LEES MEER …

december 2016

 

politiek links
POLITIEK LINKS IN VERWARRING

De kater na alle begrip voor vluchtelingen

 

 

 

 

 

 

Net bekomen van het uitreiken van pannetjes soep aan de grens om vluchtelingen te verwelkomen. En dan berichten in de pers over onwelgevalligheden. Zoals - landgenoten die protesteren tegen opvangcentra in hun gemeente. Zoals - zich misdragende immigranten.

 

LEES MEER …

5 september 2016

 

turkse bezetting
ANGSTDROMEN OVER EEN TURKSE BEZETTING

Een Demografische Exercitie

 

 

Overal Turken in de buurt. Er wordt geplunderd. De deuren moet je open laten. Tegelijk zijn wij in de tuin bezig om zelf groente te kweken. Er dreigt voedseltekort. Een beklemmende droom. Wel één die niet uit de lucht komt vallen.

 

LEES MEER…

23 augustus 2016

 

joodse nederlanders
JOODSE NEDERLANDERS LOPEN GEVAAR

En Wie en Wat volgt

 

 

 

Eerder dit jaar een televisie-interview met econoom en auteur Professor Heertje. Heertje heeft als belangrijke verdienste veel middelbare scholieren te laten kennismaken met economie.
Eerder dit jaar werd hij geïnterviewd in het NPO 2 programma “Recht van Spreken”. Heertje is van Joodse afkomst. Aan het slot van het interview uitte hij zijn zorgen over een toenemend antisemitisme in Nederland. Hij gaf als voorbeeld dat Joodse jongetjes met een keppeltje, in Amsterdam worden lastig gevallen. De interviewer vroeg naar bijzonderheden doch Heertje verviel in zwijgen. De interviewer drong niet nader aan. Bij een herhaling van het programma is dit onderdeel weggelaten.

 

LEES MEER...

3 februari 2016

  

militaire bescherming
MILITAIRE BESCHERMING VAN EUROPA

 

 

 

 

Massaal is er in nabij Azië en Afrika ontdekt dat de weg naar vrijheid, veiligheid en welvaart open staat. Je loopt Europa binnen en je meldt je als vluchteling. Reis je via Griekenland dan is de boottocht minder gevaarlijk dan die via Italië. Er geldt voor Nederland een lijst van landen die als onveilig worden beschouwd.
Een deel van de asielaanvragers voldoet niet aan de normen en zal uitgewezen worden.

 

LEES MEER...