20 april 2017

 

onderscheid op grond van leeftijd
ONGEWENST ONDERSCHEID OP GROND VAN LEEFTIJD

 

 

Artikel 1 van de Grondwet luidt:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

 

LEES MEER …