Overheid er rijst wantrouwen
IS DE NEDERLANDSE OVERHEID, EN NIET ALLEEN DE BELASTINGDIENST, TE VERTROUWEN?

Behoefte aan blik op mentaliteit ambtenarencorps

 

Nederland werd opgeschrikt door fouten van de Belastingdienst. Duizenden ontvangers van een kinderopvangtoeslag werden als fraudeurs vervolgd. Het bracht gezinnen in ernstige financiële problemen. Nederland toont hiermee kenmerken van bezet gebied.  

 

LEES VERDER…