Belangstelling voor Beroepen

Iedere twee à drie jaar vond er een breed onderzoek bij middelbare scholieren plaats. Zowel vmbo- in de diverse gradaties als havo/ atheneum/ gymnasium leerlingen werden benaderd.

Het is voor de hand liggend te informeren naar de ideeën die er leven over bepaalde beroepen. Plus de aantrekkelijkheid van diverse bezigheden. Het wordt pas echt interessant door analyse van de voorkeuren, leefstijl, wensen en karaktertrekken van de jonge mensen. De verschillen tussen de geïnteresseerden en de afwijzers geven duidelijke aanwijzingen over identiteit kandidaten. Hoe en waar hen te bereiken? Appelleren wij overigens aan de juiste jonge mensen?

Het blijkt mogelijk een scherp beeld te schetsen van de toekomstige verpleegkundige, ambtenaar, timmerman, trucker enzovoorts. Sociologisch interessant maar zeker van belang voor bedrijfstakken.