Foto van Peter Lagendijk

Voorgeschiedenis Peter Lagendijk

Ik heb de oorlog en bezetting als kind meegemaakt. Mijn ouders hebben mij en mijn broers aardig door deze periode heen geholpen. Ik herinner me voedselschaarste en angst voor de willekeur van de bezetter en nog veel meer. In mijn geheugen staat gegrift prikkeldraad op de stoep;  een onderduikplek op zolder; met een pan op het hoofd onderaan de trap tijdens bombardementen; razzia’s op de hoek van de straat. Laatst zag ik de Nederlandse film “Bankier van het Verzet” – feitelijk maar emoties niet schuwend. Het raakte mij diep.

Mijn vader was rijksaccountant; hij overleed op de leeftijd van 103. Beide broers voortreffelijke studenten en een glanzende loopbaan. Ik zat wat knel. Besloot al vroeg tot zelfontwikkeling over te gaan. Eigenlijk is dat aardig gelukt.

Na een tuinbouwopleiding schoof ik aan als medewerker van de toenmalige Gist- & Spiritusfabriek in Delft. Ik hield mij bezig met de productontwikkeling van preparaten voor de mengvoerindustrie en diergeneeskunde. Heb daar wetenschappelijk leren denken. De hele sector staat thans onder de hoede van DSM. Een mooi bedrijf waar o.a. wordt voortgeborduurd op de mogelijkheden die micro-organismen de mensheid bieden.

Na een paar wisselingen kwam ik uiteindelijk terecht bij Akzobedrijven. Veel consumentenartikelen. Steeds functies tussen research en productontwikkeling in. Tot het moment dat mij het voorstel werd gedaan zelfstandig door te gaan. Aldus geschiedde. Geboorte van Bureau Lagendijk. De consumentenartikelen maakte  snel plaats voor verenigingen, zoals Natuurmonumenten, en omroepen. Gevolgd door bedrijfstakorganisaties en beroepsgroepen, adviesorganen en zelfs overheden.

Nu gaat de tijd zitten in de vele abonnementen, online plus buitenbus, het schrijven van artikeltjes en mijn pensioenbeheer.
Ik woon in Drenthe op een prachtige plek maar wel te ver van het gebeuren in het Westen. Ga graag naar bijeenkomsten ook weer rond de belangstellingen.