Foto van Peter Lagendijk die een krant leest

Leggeloo 38 * 7991 PZ Dwingeloo * mob.06-51418528 * KvK 08031294. Lagendijk/Leebeek Hld. B.V. * peter@peterlagendijk.eu * www.peterlagendijk.eu

Peter Lagendijk, beleidsonderzoeker/ - adviseur Oprichter Bureau Lagendijk

Ik begroet u op mijn website.

Sinds de jaren zeventig ben ik actief in de wereld van het opinie- en beleidsonderzoek.

Heb veel sectoren van dienst mogen zijn. Van (beroeps)onderwijs tot gezondheidszorg, van verkeer/vervoer tot financiële markten, van rechtshandhaving tot natuur en milieu.

De interesse voor veel aspecten van deze waaier spoelt niet terstond weg bij het stopzetten van onderzoekactiviteiten. Ik volg de gebeurtenissen van dag tot dag.

Mijn sterke kant is het ontwikkelen van meetinstrumenten die jaren achtereen toepasbaar blijven.

Bijvoorbeeld een peiling bij leerlingen van het voortgezet onderwijs. Welke gedachten leven er over de vele beroepen waaruit gekozen kan worden? Hoe groot is de animo? Wat voor soort jonge mensen voelen voor bepaalde beroepen? Wat verwachten zij dat hen qua werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden geboden gaat worden? Hoe, van beroep tot beroep verschillend, hen te benaderen?

Bijvoorbeeld een peiling bij in ziekenhuis werkenden. Ik heb het over medisch specialisten, verpleegstaf en leiding van het ziekenhuis. Wat vinden zij van hun instelling? Wat gaat goed en waar vallen steken? En hoe wordt er geoordeeld over andere veelal nabije ziekenhuizen? Deze jaarlijkse metingen gaan letterlijk zo diep tot op het niveau van het afzonderlijk specialisme. Complimenten en verwijten. Helaas moest dit project stoppen vanwege de woede van het ziekenhuiswezen. 

Van tijd tot tijd schrijf ik artikelen over actuele onderwerpen. Het sluit aan bij de actualiteit. Bij klikken op een onderwerp verschijnt de complete tekst. Ik stuur het ter kennisname en als idee naar politici, blad- en omroepredacties en betreffende branche- en sectororganisaties. Overname, bij voorkeur na overleg, is toegestaan met bronvermelding. Ik blijf openstaan voor samenwerkingen, wellicht geïnspireerd door geëxposeerde Ideeën, die tot toetsend onderzoek kunnen leiden.