Het Nederlands Ministerie van Volksgezondheid en de volksvertegenwoordiging brengen eigen bevolking in gevaar

Nimmer bevond Nederland zich tijdens de corona pandemie in de voorhoede. Het moet vooral zorgvuldig geschieden liet de Minister van Volksgezondheid meermalen horen. Daardoor tijdverlies en dat heeft ons parten gespeeld. Bijvoorbeeld is het nu is van belang de bevolking zo snel mogelijk voor de derde keer te vaccineren. Het betreft de zogenoemde Boosters waar Nederland, in percentage van de bevolking van 12 jaar en ouder, zeer onderaan staat in vergelijking met alle Europese landen.

De booster maakt niet immuun maar voorkomt ernstige ziekte zo valt te beluisteren. De huidige virusvariant Omicron rukt snel op en is zeer infectieus. Over het verdere verloop is nog weinig bekend. Vandaar dat Nederland van een avondlockdown snel op een volledige lockdown overstapte. Er wordt gepoogd de snelheid van het vaccineren op te voeren maar een achterstand loop je niet makkelijk in. Nederland heeft op het ogenblik een lockdown met beperkingen die zwaarder zijn dan die in andere Europese landen.

Zojuist het Ministerie waar vooral is gezorgd voor vertraging en dan nu verwijten richting Volksvertegenwoordiging. Op grond van de discussies bespeurde men geen vaste trend in het verplicht stellen van een vaccinatieplicht. Vandaar dat besloten is om beslissingen in deze uit te stellen tot januari. Er zijn wel wetsvoorstellen ingediend. De schaarste aan ziekenhuiscapaciteit, in bijzonder aan IC bedden, maakt dat corona patiënten de gebruikelijke IC bevolking verdringen. Bovendien zijn veel IC bedden, die bedoeld zijn voor corona patiënten bezet door niet-gevaccineerden. Het kan dus voorkomen dat iemand die weigerde zich te laten inenten een volgzame burger de dood injaagt.

Artsen, bij schaarste aan IC bedden, letten in het bijzonder op de kansen die iemand heeft om te overleven. Of iemand wel of niet gevaccineerd is speelt minder een rol. In het begin van de pandemie was leeftijd het criterium. De Tweede Kamer keerde zich tegen voor artsen te gemakkelijke maatstaf.

Is het werkelijk zo dat Nederland niet-gevaccineerden moeilijk kan verplichten de inentingen wel te ondergaan. Zou zo iemand niet naar een vakantieland gaan waarvoor inentingen vereist zijn? We weten het niet. Zouden weigerachtigen met twee maten meten? Voorstelbaar is dat het zich bij een deel kan voordoen. Het is maar een relativerende gedachte.

Een belangrijke overweging kan zijn dat er overeenkomsten zijn tussen een oorlogs- omstandigheid en de wereldziekte waar de mensheid nu bijna twee jaar onder gebukt gaat. In tijden van werkelijke nood kan de Oorlogswet de bevolking eisen opleggen. Bevolkingsgroepen kunnen geïnterneerd worden. Mensen die weigeren een vaccinatie te ondergaan kunnen verplicht worden hun woning, behalve voor het ophalen van levensmiddelen, niet te verlaten.

Er kan een begin worden gemaakt met 2G toegangsbewijzen zoals voor horecabedrijven gelden en waarbij je moet aantonen gevaccineerd te zijn dan wel Cofid-19 te hebben doorgemaakt. De stap van 3 G naar 2 G gaat minder besmettingen opleveren.
Een verklaring negatief getest te zijn is bij 2 G onvoldoende.

Nog niet beproefd in dit land zijn beloningen voor een volledige vaccinatie. Het lijkt het proberen waard om bijvoorbeeld €100,00 uit te keren aan personen die drie vaccinaties ondergingen. Uiteraard is dit bedrag uitsluitend bestemd voor degenen die vanaf nu zich aanbieden voor vaccinatie. Pas als zij de cyclus van drie prikken achter de rug is hebben komt de € 100,00 tot uitkering. Het zou mooi zijn op deze manier twijfelaars over de streep te helpen. Kort en beperkt onderzoek kan aantonen of de stap voldoende succesvol gezet kan worden. Reeds gevaccineerden kunnen gaan mopperen. Ik wil ook die € 100,00. Zij kunnen zich troosten met de gedachte dat zij door hun vaccinatie van meet af aan beschermd waren en zich bovendien menslievend hebben opgesteld.

Nederland stelt teleur. Wij bevinden ons in de achterhoede zelfs van ontwikkelde staten in de strijd tegen een virus. Het Ministerie van Volksgezondheid heeft meermalen voor vertraging gezorgd. Er lag voldoende aanleiding om de leidinggevenden van dit Ministerie te vervangen.
Van de Tweede Kamer zou meer eendracht verwacht kunnen worden om een a-politiek onderwerp voortvarend aan te pakken.

Het belooft weinig goeds voor het volgende kabinet.