Midkwartaal metingen. Onderzoek bij (Beurs)genoteerde Ondernemingen

Geachte Lezer

Er is grote honger naar financiële informatie. Er zijn barometers, indices, macrocijfers terwijl aan het eind van ieder kwartaal beursgenoteerde bedrijven verslag doen. Een toevoeging kan zijn het polsen van alle aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijven halverwege de kwartalen.

Daarbij verstrekken de woordvoerders van de bedrijven in anonimiteit gegevens aan de onderzoekers. Bedrijven dienen uiteraard onherkenbaar te blijven. Door het vastleggen van achtergrondgegevens (branche/omvang) komen de gegevens tot leven. Onderscheid valt te maken tussen tussen large-, medium- en smallcaps. Het bestand van beursgenoteerde bedrijven wordt aangevuld met niet-beursgenoteerde ondernemingen met dezelfde kenmerken.

Aan de vooravond van de midkwartaalmetingen moet het verschijnsle wel onder de aandacht worden gebracht. Duidelijk moet worden gemaakt dat het een serieuze zaak in betrouwbare handen is. De meting zal als start schriftelijk plaatsvinden. Blijkt het een succesvol instrument dan kan er online geraadpleegd worden.

Aanvankelijk is er persoonlijk contact met de informanten nodig. Wie binnen een bedrijf kan het beste als woordvoerder optreden? De vragen moeten beknopt en gemakkelijk te beantwoorden zijn zonder allerlei gegevens op te hoeven zoeken. Achteraf krijgt iedere deelnemer de eigen antwoorden retour plus ter vergelijking de totaal uitslagen en die van de eigen branche.

Veel aandacht voor de voorbereiding van het vragenpakket.. Eenmaal ontworpen vragen moeten immers vele kwartalen, zo niet jaren, dienst kunnen doen.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

 • omzetontwikkeling lopend kwartaal – te splitsen in binnenland en export
 • personele bezetting
 • verwachting voor rest van het jaar en komend jaar
 • uitbreiding cq krimp voornemens
 • kostenontwikkeling
 • voorraden
 • samenwerkingsideeën

 

Niet ieder kwartaal maar wel regelmatig moet er ruimte zijn om gegevens te verzamelen over:

 • vast personeel versus flexwerkers
 • research & development activiteiten
 • evt productieverplaatsingen
 • out- of insourcing van diverse bedrijfsactiviteiten
 • verdere digitalisering
 • scholing van medewerkers