Redden van MKB bedrijven zonder mensenmenigten op de been

Veel MKB bedrijven verkeren in nood. Detailhandel en horeca vrezen voor hun voortbestaan. Het FD (09-01-21) meldt “Ruim een kwart van de MKB-ers denkt: moet ik nu wel of niet mijn laatste euro’s in het bedrijf steken”.

Er heerst opstandigheid. Je laat je bedrijf niet zomaar afnemen. Je bent zelfs bereid heel ver te gaan om te voorkomen dat je de deuren moet sluiten. Met bovendien de kans dat je berooid achterblijft. Lange werkweken vind je geen bezwaar. Je wilt tevreden zijn over wat je hebt bereikt of denkt te bereiken. Maar ze mogen je bedrijf niet afpakken. Ik kan er over mee praten. Ik behoor vanaf mijn dertigste tot deze bevolkingscategorie.

De overheid en al diegenen die onder die noemer vallen, dienen zich dat te realiseren. De sfeer kan zijn “jullie hebben makkelijk praten met al je zekerheden, vooruitzichten en vaststaande inkomsten”.

De opstandigheid kan leiden tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Een enkeling die toch haar of zijn bedrijf, winkel of café, opendoet kan bekeurd worden en gedwongen om de deuren te sluiten. Vindt de illegale opening massaal plaats dan valt er, zelfs met de hulp van het leger, weinig tegen te doen. Als alle automobilisten morgen zouden besluiten niet rechts maar links te rijden, staat het gezag ook met lege handen.

Gelukkig valt er wat te bedenken om de kool en de geit te sparen. Afgelopen zomer deden we onze aankopen en dronken ons biertje bijna net als voorheen . De meeste zaken waar je als consument kwam waren keurig gericht op afstand bewaren. Looproutes waren ingetekend; de hand werd gehouden aan een maximum aantal bezoekers; je rekende af met een personeelslid achter een spatscherm.

Het was wel druk in de winkelstraten. Voorstelbaar is dat besmettingen zich hebben voorgedaan niet in de winkels en restaurants maar op straat. Daar is wat aan te doen met als resultaat dat de drukte in de winkelstraten met twee-derde kan afnemen.

Het uitgangspunt is de beginletter van de achternaam. Neem het alfabet van a t/m z. Er zijn 26 letters. Degenen met een achternaam beginnend met de letter a t/m h mogen boodschappen doen en een kopje koffie drinken op Maandag en Dinsdag. Heb je een achternaam met beginletter van i t/m r dan kun je Woensdag en Donderdag je hart ophalen. Ten slotte de Vrijdagen en Zaterdagen en die zijn bestemd voor degenen met achternamen beginnend met s t/m z.

Bij de uitwerking van dit voorstel moet er worden rekening gehouden met de spreiding van in Nederland voorkomende achternamen. De ene beginletter is beter vertegenwoordigd dan de ander. Ook ligt er een complicatie door het verschijnsel meisjesnaam. Daar moet bij de eventuele ter hand neming van dit voorstel een slimme oplossing voor gevonden worden.

Om de terechte onrust bij de detailhandel en horeca enigszins tegemoet te komen en ze weer omzet te laten maken, zou de bevolking in drieën gesplitst kunnen worden. Bijvoorbeeld via de beginletters van de achternamen. Een ieder kan op de haar of hem toegewezen dagen in alle winkels en horecabedrijven terecht. Het systeem moet zo zijn ingericht dat een-derde op Maandag en Dinsdag welkom is; een derde op Woensdag en Donderdag; de resterende publieksleden op Vrijdag en Zaterdag. De bedrijven zijn zo ingericht dat de kans op onderlinge besmetting zo klein mogelijk is. Zoals afgelopen zomer. Tevens geldt een maximum aantal bezoekers per verkooppunt Op deze wijze wordt tegemoet gekomen aan de noden van MKB bedrijven. Waaronder uiteraard ook grootwinkelbedrijven als Bijenkorf en Hema vallen.