Bij Krapte op de IC is Onderscheid Maken op Grond van Leeftijd of Loting te Vermijden. Voorstel tot Andere Benadering

Het kabinet werkt aan een spoedwet die ziekenhuizen verbiedt om bij acuut beddentekort op basis van leeftijd te bepalen wie nog een plek krijgt op de IC. Het wetsontwerp maakt de stap van leeftijd naar loting. De Kamer wijst deze systematiek af en verkiest het door KNMP en Federatie Medisch Specialisten uitgewerkte generatie-criterium.

Er is echter nog een andere mogelijkheid i. Ik citeer uit eigen teksten omdat ik al eerder met de materie ben bezig geweest.

Het is niet nodig om terug te vallen op leeftijd als beslissende factor. Er is inmiddels zoveel ervaring met de ziekte opgedaan dat er voldoende bekend is over de overlijdenskansen. Ik ga in deze uit van achterliggend lijden.

De aandoeningen die waarschijnlijk de kansen tot overleven aanzienlijk beperken zijn: diabetes type 2 en obesitas. In de literatuur worden ook nog genoemd, luchtweg- en hartaandoeningen, kanker, nier en leverziekten.

Als er van de COVID-19 overledenen, behalve de rechtstreekse doodsoorzaak ,meer bekend is valt te berekenen wat de invloed is van ieder van de onderliggende kwalen. Er is voldoende kennis in dit land om de KNMP en de Federatie Medisch Specialisten bij te staan om tot een formule te geraken.

Het betekent dat er op grond van andere hoedanigheden per IC kandidaat te berekenen valt van welke overlevingskans sprake is. Op grond daarvan kunnen er beslissingen op grond van medische feiten genomen worden.

Leeftijd als uitgangspunt betekent al snel discriminatie. Het opent al de deur naar andere vormen van achterstelling. Loting betekent volstrekte willekeur.

Ik leg deze kwestie thans voor aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut waar ik affiniteit mee voel vanwege mijn betrokkenheid bij de Nederlandse Vereniging voor Demografie. De reden van deze stap is dat het CBS op mijn eerder gedaan verzoek niet reageert. Niet reageren kwam de afgelopen periode door bijvoorbeeld thuiswerken, bij meer organisaties voor.