Bijna verbod op mondkapjes voor preventief gebruik in Nederland. Ga grens niet over want daar is het verplicht.

Over mondkapjes wordt in Nederland heel moeilijk gedaan. Behalve dan uiteraard voor degenen die COVID-19 patiënten verzorgen. Op IC afdelingen en in verpleegafdelingen is er
voldoende beschermende kleding. Voor het publiek, dat zichzelf wil beschermen zijn mondkapjes taboe. Gebruik heeft iets onwelgevoegelijk.

Er wordt je verteld waarom mondkapjes niet deugen. Je moet 1,5 meter aanhouden en thuis blijven. Als we, gedreven door economische of sociale noodzaak, de kans lopen toch dichter bij de medemens te komen volgt er een ander argument. Bijna fluisterend wordt er aan toegevoegd– “we hebben niet genoeg mondkapjes”. Voor verpleeghuizen zou het zeer wenselijk zijn als er mondkapjes voor het personeel ter beschikking komen. Er sterven daar zoveel bewoners aan COVID-19 dat het onverantwoord is de medewerkers zonder bescherming te laten rondlopen. Ook huisartspraktijken zouden gebaat zijn met een voorraadje. Niet verkrijgbaar althans nog niet.

In België krijgt iedere inwoner vanaf 12 jaar van de overheid een mondmasker. Daarnaast wordt op meer plekken, zowel in het Frans als in het Nederlands, uitgelegd hoe je verantwoord zelf tot fabricage over kunt gaan. Er is in België zelfs een Nationale Naai Actie voor Mondkapjes in het leven geroepen. In Duitsland is de verkrijgbaarheid ook toch nog wel een probleem. Vervangingsmiddelen zijn voor het moment toegestaan. Als je maar redelijk beschermd bent op die plekken waar je het risico loopt besmet raken.

Binnenkort is het zover dat elders in Europa mondkapjes vereist zijn. In Duitsland en België begint deze week de verplichting tot het dragen van bescherming rond mond en neus. Het moet worden gedragen in plaatselijk en landelijk openbaar vervoer. Je moet ook van mondkapjes voorzien zijn in winkels en winkelstraten. Alle plekken waar 1,5 meter afstand bewaren soms moeilijk opgaat.

In Duitsland laat de Bondskanselier en de Duitse federale regering zich adviseren door de Deutsche Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Het speelt in Duitsland in dit verband dezelfde rol als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het Duitse instituut noemt het mondkapje een bijzonder belangrijke hulpmiddel in de strijd tegen het corona virus. Het adviseert het hulpmiddel voor tal van gelegenheden.

We hebben niet genoeg mondkapjes wordt in Nederland geoordeeld. Inderdaad hadden wij, zeker tot voor kort, geen toereikende hoeveelheid om medici, verplegenden en verzorgenden op alle plekken van materiaal te voorzien. Het doet toch wel enigszins denken aan de verkrijgbaarheid in Nederland van reguliere medicijnen waar geen patent meer op rust. De geneesmiddelen komen voor zeer lage prijzen, uit China en India.

Voor de productie van medicijnen en medische hulpmiddelen zijn ver verwijderde plekken doodgriezelig. De levering is onregelmatig; de kwaliteit kan te wensen overlaten; je loopt zelfs het risico gechanteerd te worden. Inkopende landen concurreren met elkaar om in hun behoeften te voorzien. Het is een kwestie van aanvaardbare prijzen bieden om voor de bevolking voldoende geleverd te krijgen. Nederland slaagt daar vaak niet in en publiceert lange lijsten van niet-verkrijgbare medicijnen. Er wordt nogal eens gememoreerd dat Nederland wel erg goedkoop uit wil zijn. Ook al gaat het om luttele bedragen. Dan slaan leveranciers je over en gaan de medicijnen naar een ander land. Mondkapjes en ander beschermend materiaal is internationaal zo veel gevraagd dat je je afvraagt of Nederland wel een goede inkoper is .

Mondkapjes zijn ook nuttig in geval bezoek aan musea en dierentuinen. De afstanden zijn daar binnen redelijk groot. Er kunnen eisen gesteld worden aan aantal bezoekers tot en met afzonderlijke onderdelen aan toe. Ook sportscholen met een de laatste jaren fors gegroeid aantal bezoekers van uiteenlopende leeftijdsklassen, kunnen op veilige wijze toegankelijk zijn. Tandartsen en fysiotherapeuten, beide contactberoepers, zijn er reeds in geslaagd hun werkzaamheden met enige beperkingen voort te zetten. Vergeet de industrie niet, we willen graag dat de bedrijvigheid hervat, waar ook mondmaskers ingezet gaan worden.

Terug naar de aanleiding tot dit artikel. Nederland wijst op dit moment voor preventief gebruik mondkapjes rigoureus af. In andere landen heeft men andere, eveneens op wetenschappelijke gronden, opvattingen. Wil je weer aan de slag en plezier hebben in het leven dan is die 1,5 meter grens onvoldoende te garanderen. Dat vang je dan op met mondkapjes.

Ook al zijn de autoriteiten in dit land nog zo overtuigd van hun gelijk dan leven we toch in een land met open grenzen. Over de grens heersen andere opvattingen en stelt men andere eisen. Als wij daar op bezoek willen blijven gaan en handel mee willen blijven drijven zal Nederland bakzeil moeten halen.