Huisarts en achtergebleven zorg

Begin april 2020 maak ik melding van mijn zorgen over het stil komen staan van de reguliere zorg. Ik attendeer de huisartsenvereniging. Pas maanden later, toen het kwaad geschiedt was, ontvang ik een reactie van een medewerker van de LHV.

Het verslag van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie verscheen pas onlangs. De pathologen melden ernstige gevolgen van het wegvallen van huisartsenzorg.

Ik ben zo vrij geweest mijn waarschuwingen onder de aandacht te brengen van medische sectororganisaties, gezondheidszorgpers, publiekspers en vooraanstaande leden van de Tweede Kamer.

De betreffende stukken van begin april zijn:
Gemis toekomstvisie huisartsenbond – wel aandacht voor omzetverlies; weinig aandacht voor ophoping reguliere zorg.” (3 april 2020)
Als alle huisartsen hun patiëntenbestand integraal benaderen worden veel huidige zorgmijders opgespoord.” (6 april 2020)

Bestuur en Directie LHV,

In een persbericht van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie wordt melding gemaakt van een achterstand in diagnosen. Het gaat over het in het voorjaar grootschalig uitblijven van behandeling van niet-Corona aandoeningen. De pathologen schetsen thans in de media cijfermatig de dramatische gevolgen van stilleggen van niet-corona hulp.

Ik herinner me enige door mij opgestelde brieven aan de Landelijke Huisartsenvereniging over de taak van de huisarts in leveren niet-corona zorg.
Huisartspraktijken maakten een uitgestorven indruk zodat het bange vermoeden dat niet-corona zorg ernstig zou kunnen achterblijven, bewaarheid wordt.

Betreffende brieven van mijn hand over dit onderwerp treft u bijgaand. Zij dateren van begin april, In deze brieven wordt bovendien gewezen op de wenselijkheid zich actief en wervend naar de patiënt toe op te stellen . Blijft actie van huisartsen uit dan wacht ons een gezondheidsramp . Het is de niet opgepakte taak van de huisartsenvereniging structuur te bieden. Sectororganisaties hebben diverse taken. Sectororganisaties dragen ook een maatschappelijke verantwoording.

Om dit onnodig falen niet stilzwijgend te laten passeren stuur ik bijgaande stukken ook naar pers en politiek.

Met een vriendelijke groet,