Maak vaccineren door meer vrijheden aantrekkelijk voor twijfelaars

Je bent gevaccineerd en dat is aantrekkelijk voor het individu. De kans om besmet te raken is heel erg klein. Bij infectie zal de ziekte mild verlopen. Er zijn diverse studies die eenparig in deze richting wijzen.

Wil je een in Nederland goedgekeurd evenement bezoeken dan moet je als iedereen kunnen aantonen dat je negatief getest bent. Er wordt niet eens verteld dat het er niet toe doet of je wel of niet gevaccineerd bent.

Deze verplichting om ook weer getest te moeten worden werkt niet stimulerend voor degenen die in aanmerking komen voor vaccinatie maar er vanaf zien. We praten over ferme aantallen die zich afwijzend of twijfelend opstellen. Er zijn stadsdelen en wijken waar de oproep je te laten vaccineren maar een enkeling weet te bekoren. Voor een land als Nederland kan door lage opkomst het groepsimmunisatie proces in de knel komen. Een samenleving is pas veilig als een zeker deel gevaccineerd is.

De berichtgeving over de immunisatiegraad is nogal uiteenlopend. De genoemde percentages lopen uiteen. Bovendien lees je er weinig of niets over. De vaccinatiegraad kan mede een reden zijn om je te laten vaccineren. Het is niet alleen belangrijk voor jou en de mensen die je pad kruisen maar je draagt ook bij aan een COVIDvrije samenleving. Jammer dat er over dit aspect zo weinig wordt gesproken.

De zegeningen van vaccinatie worden op zijn minst teniet gedaan door gevaccineerden gelijk te behandelen als niet gevaccineerden. Je moet getest worden anders mag je niet naar de voorstelling; je blijft verplicht een mondkapje te dragen; je mag tot op heden de grens niet over. Het gelijkheidsideaal blijft ons achtervolgen. Ook als het niet bevorderlijk is.

Er zijn een aantal redenen om een oproep voor vaccinatie naast je neer te leggen. Er zijn groeperingen die alle vaccinaties afwijzen om godsdienstige redenen. Er zijn complottheorie aanhangers. Je hebt degenen die COVID-19 een forse griep vinden die vanzelf overgaat. Weigerende zorgmedewerkers zullen de vaccins niet vertrouwen en later onheil verwachten. Onder alle argwanenden altijd de twijfelaars. En die moet je in jouw kamp zien te krijgen.

In de Verenigde Staten hebben ze dat begrepen want als je gevaccineerd bent hoef je sinds kort geen mondkapje te dragen. Ook afstand bewaren is minder nodig. Behalve als een verplichting door overheden of anderszins wordt opgelegd. Aldus een mededeling (13-05-21) van het CDC (Center for Disease Control and Prevention) onderdeel van het US Department of Health and Human Services.

Grote winkelketens grijpen daar terecht op in en gunnen gevaccineerden meer vrijheden (New York Times, 15 mei 2021). Dat wat eerst overheid en staat betreft wordt snel begrepen door het bedrijfsleven.

Kan zoiets ook niet in Nederland tot uitvoering gebracht worden? Het zal mensen over de drempel kunnen trekken. Het zal het aantal gevaccineerden vergroten en groepsimmuniteit bevorderen.

Valt de stap naar mondkapjeloos niet te zetten dan zou overwogen kunnen worden door sommige concerten en toneelvoorstellingen uitsluitend voor gevaccineerden te organiseren. Die kunnen zonder mondkapje naar binnen en de afstandsregels hoeven niet aangehouden te worden. Of restaurants als eerste stap te openen waar alleen gevaccineerden welkom zijn. Zo zijn er meer mogelijkheden.

Je moet uiteraard wel aantonen dat je gevaccineerd bent. Ik kan u verzekeren mijn bewijs van twee Pfizer prikken zorgvuldig te bewaren. Het is weliswaar in het Nederlands gesteld maar ik blijf moed houden en hoop nog eens een munt of penning te verkrijgen met niet alleen Nederlandse maar ook internationale geldigheid.