Reguliere zorg zakt weer weg. Gezondheidsorganisaties neem iniatief en roep bevolking op zich te melden bij de huisarts.

Vervolg op: “Gemis Toekomstvisie Huisartsenbond – Wel Aandacht Voor Omzetverlies; Weinig Aandacht Voor Ophoping Reguliere Zorg“.

Skipr, een gezondheidszorgblad ,meldt dat de huisarts een kwart minder doorverwijst naar medisch specialist. De terugval in verwijzingen zal bij de eerste coronagolf aanzienlijk groter zijn geweest. De wereld van de gezondheidszorg heeft in alle toonaarden aangegeven dat de instandhouding van de reguliere gezondheidszorg zo veel mogelijk moet worden voortgezet.

Het handhaven van de dagelijkse praktijk zal voor ziekenhuizen niet geheel mogelijk zijn. Aan afschalen, hoe bedenk je het woord, valt niet geheel te ontkomen. COVID patiënten worden in toenemend aantal aan ziekenhuizen toevertrouwd.

In het Skipr artikel wordt melding gemaakt van angst bij patiënten door het virus besmet te raken. Zij stellen de raadpleging van hun huisarts uit. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) roept de bevolking op zich toch bij onwelzijn tot de huisarts te wenden. Dat is mooi gezegd maar ik zag liever de hand aan de ploeg. NZA, en zeker de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zouden een landelijke voorlichtingscampagen klaar hebben moeten liggen. Nu ontstaat de indruk dat de NZA verwacht dat de pers het stokje opneemt.

De doelstelling van de campagne is de patiënt te laten weten zich in voorkomend geval tot hun huisarts te wenden. De huisartsen doen er alles aan het virus in hun praktijken geen kans te geven. De huisarts staat klaar om zijn patiënten van advies te dienen. De patiënt moet uiteraard voldoen aan een aantal gedragsregels zoals het dragen van een mondkapje bij bezoek aan huisarts.

Het is onvoldoende de oproep naar je huisarts te gaan aan de media over te laten. Andere bedrijfstakken schromen ook niet zich tot het publiek te wenden. Daarmee halen ze zich niet naar beneden maar oogsten juist waardering. Misschien vallen medische professies terug op vroeger inzichten: De patiënt gaat naar de dokter en niet omgekeerd. In mijn artikel aan het begin van de eerste golf raadde ik huisartsen aan hun patiënten zelf te benaderen . In het bijzonder degenen die spoedige aandacht behoeven. Het blijft een loffelijk gebaar en hier en daar vond het ook plaats.

Maar misschien zit ik er helemaal naast . Misschien verschijnt er vanavond even voor Nieuwsuur een fantastische spot waarin de mensen worden aangemoedigd bij ernstiger klachten naar hun huisarts te gaan.