Vaccineren in Nederland. Later dan elders; Beter geen overheid bij onderscheid wel/niet gevaccineerden

Er is niet alleen vreugde over de beschikbaarheid van een vaccin; er is ook reden tot ergernis. Waar is de Nederlandse bevolking aan toe?

Hoor je op BBC World News over de dag van de vaccinatie in Europa. Het Pfizer/BioNTech vaccin is alom in Europa gisteren ter beschikking gekomen. Na negen maanden van veel slachtoffers en ongemakkelijk leven is er eindelijk de beschikking over een middel om over een tijdje vrij door het leven te kunnen.

De eerste inenting is een triomf; er dient bij stil te worden gestaan; het is een symbolisch en historisch moment. Vandaag (27-12), zelfs gisteren al, overal inentingen in Europa. Behalve in Nederland! Neen deelt de zorgminister de Jonge ons mee “wij beginnen op 8 januari”. Bedacht de Jonge dat zelf met zijn adviseurs of is dit opgelegd door Rijksinstellingen als RIVM en de GGD’s. Kwaadsprekers denken dat de Rijksinstellingen eerst Kerst vieren, daarna Oud en Nieuw, en dan even bijkomen.

De vraag rijst ook. Waarom worden de huisartsen niet ingeschakeld? Die zijn al jaren gewend griepprikken uit te delen. Hoor je niets over. Waren ze te duur? Toch te weinig vertrouwen in de beroepsgroep met dit vaccin om te gaan. Of is het een kwestie van betere persoonlijke betrekkingen. Er komt misschien nog een echte verklaring.

Dit alles is nog maar het begin. Nu naar de tijd dat de vaccinatie al aardig op dreef is. Er is al een universitair verslag verschenen over opinieonderzoek naar de voordelen die je met een vaccinatiebewijs toevallen. Als ingeënte mag je, ook bij uitbraken van het virus, overal naar binnen. Alle winkels, alle restaurants. Neem je kennis van het verslag dan verbaast het je dat de respondenten, een dwarsdoorsnee van de bevolking, het meestal goed zouden hebben begrepen .

De resultaten laten zien dat ook degenen ,die zich niet laten vaccineren, in meerderheid akkoord gaan met overal vrij entree alleen voor gevaccineerden. Ook dat doet twijfelen aan de uitkomsten. De presentaties, ook van politieke zijde, blijven je voorhouden dat reizen, voorstellingen bezoeken een soort gunsten zijn.
In werkelijkheid ligt dat toch iets anders. Jij bepaalt niet of je binnenkomt maar de eigenaren van bioscopen en restaurants enz. Zij zullen van jou verlangen dat je een vaccinatiebewijs toont. Heb je die niet dan kom je er niet in. De reden is heel simpel. Die eigenaren en ook de organisatoren van evenementen willen niet dat hun andere gasten en bezoekers alsnog COVID-19 krijgen.

De voorstanders van inenting zullen aanvoeren dat vaccins versneld zijn ontwikkeld. Maar toch zijn alle aspecten van de voorgeschreven procedure bij het ontwikkelen van medicijnen, onverkort aangehouden. Er is deugdelijk vooronderzoek verricht met uiteindelijk de laatste fase (drie) met tienduizenden proefpersonen. De goedkeuring van de vaccins door het Amerikaanse Federal Drugs Agency (FDA) en het European Medicines Agency (EMA) is alleszins reden tot vertrouwen. De vaccins van Pfizer/BionTech en Modesta hebben aan zware eisen moeten voldoen.

Er is nog een derde vaccin dat nabij leek. Het is het zogenaamde Oxford vaccin ontwikkeld door het farmabedrijf Astrazeneca. Hun cijfers worden door sommigen statistisch gerommel genoemd. De oudste bevolkingsgroepen worden niet overtuigend beschermd.

Een vaccinatiebewijs doet denken aan het 19e-eeuwse pokkenbriefje. Kinderen werden alleen op scholen toegelaten als zij konden aantonen dat zij tegen pokken waren ingeënt. Er traden in die tijd zelfs pokkenepidemieën op. Er ontstond evenwel tegenstand van religieus bezwaarden. Uiteindelijk kon het pokkenbriefje worden opgeheven omdat de Westerse wereld de pokken onder de knie had. De ziekte was grotendeels uitgeroeid.

Het verzet tegen een vaccinatiebewijs als toegangsverschaffer komt helemaal in een bespottelijk daglicht als je deze dagen kennis neemt van de maatregelen bij het betreden van een grondgebied van een ander land. Men verlangt dat je aantoont dat je negatief getest bent. Zo neen dan kom je niet binnen. Dat geldt ook voor Nederland bij grenscontroles. En dan durft de Nederlandse overheid wel vraagtekens te zetten bij het invoeren van een vaccinatiebewijs.

Bij de afronding van het Corona jaar 2020 schept Nederland enige problemen rond vaccinatie. Het land is onmachtig om meteen vandaag (27-12), de vaccins zijn er, tot vaccineren over te gaan. Neen, dat moet wachten tot 8 januari. Het zou de geloofwaardigheid, ook voor de eigen inwoners, vergroten als er terstond gevaccineerd zou zijn. Met vrees kan naar het slot van de vaccinatierondes worden gekeken. Er wacht deining omdat de toegang van openbare plekken kan worden geweigerd aan mensen die niet gevaccineerd zijn. De overheid spreekt al oordelen uit – onderscheid maken mag niet. De overheid heeft al negen maanden, dat kon niet anders, ingegrepen in het leven van burgers. Nu moet de overheid zwijgen en de vrije krachten hun werk laten doen.