Angstdromen over een Turkse bezetting. Een Demografische Exercitie

Overal Turken in de buurt. Er wordt geplunderd. De deuren moet je open laten. Tegelijk zijn wij in de tuin bezig om zelf groente te kweken. Er dreigt voedseltekort. Een beklemmende droom. Wel één die niet uit de lucht komt vallen.

De toenemende hartelijkheid tussen Russen en Turken verontrust mij. Het zijn landen die allebei op gespannen voet staan met Europa. Als die twee elkaar vinden is dat een onaangenaam vooruitzicht. Wat stelt de Europese defensie voor? Er is bezuinigd en bezuinigd. Op ons continent is alleen Frankrijk militair van betekenis. Regelmatig zijn Franse manschappen aanwezig in francofoon Afrika. Frankrijk beschikt ook over nucleaire afweermiddelen. Groot Brittannië, zich loskoppelend van de Europese Unie, is het andere Europese land dat zich teweer kan stellen.

Ook is er de NATO met als belangrijkste partner de Verenigde Staten. Daarmee is er een gezamenlijkheid die het gevaar uit het Oosten kan keren. Maar blijft de Verenigde Staten bereid het slecht verdedigde Europa bij te springen? We praten inmiddels over Wereldoorlog III.

Europa is verdeeld en zwak. Miljoenen, wij noemen hen vluchtelingen, zijn de laatste jaren Europa binnengekomen. Hen wachtte een hartelijk welkom vooral van Duitse zijde. Het tij is nu gekeerd. Europa raakt zich bewust van de gevaren van Arabische immigranten. De Islam is een weinig verdraagzame en op expansie gerichte godsdienst. Met Turkije is een regeling getroffen waardoor minder Syriërs de overtocht naar een Grieks eiland maken. Hoe staat het daarmee?

De verstandhouding met Turkije verslechtert. Behalve de afspraak met oogmerk de Europese grenzen te beschermen zijn er ook andere afspraken. Turkije houdt zeer vast aan de afspraak waardoor Turken visumvrij naar Europa kunnen reizen.

Vanwege mijn grote belangstelling voor demografie ben ik gaan zoeken naar kenmerken van de mogelijk toekomstige Europa bezetters. Rusland telt in 2016 143,5 miljoen inwoners. De leeftijdsopbouw is zeer ongelijkmatig. De grafiek stulpt uit bij de leeftijdsklasse 25-34 en 50- 60. Er zijn weinig jonge Russen (0-20 jarigen) .

Russische mannen worden gemiddeld slechts 64,4 jaar; Russische vrouwen 76,3 jaar.
Oorzaak: wodka

De bevolkingspiramide van Turkije, 79,6 miljoen inwoners, ziet er heel anders uit. Er zijn evenveel 0-4 jarigen als 5-9 jarigen en dat gaat aantalsmatig door tot en met 30-34. Wil het schatplichtig maken van Europa niet het enige oogmerk zijn dan is een bezettingsmacht nodig. Rusland kan militair de belangrijkste bijdrage leveren terwijl Turkije, met de jonge bevolking, voor een bezettingsleger kan zorgen.

Bovendien wonen er miljoenen Turken in Europese landen op wie Turkije zeker een beroep kan doen. Het blijkt uit de recente sympathiebetuigingen met het huidig Turks regiem. Er wordt in Ankara aan touwtjes getrokken getuige de gloednieuwe vlaggen die bij de demonstraties ook in Europa worden meegedragen.

De ingrediënten in mijn betoog zijn een verzwakt Europa; een goed bewapend Rusland; een bevolkingsrijk Turkije. De laatste twee kunnen Europa onder de voet lopen en onderwerpen. Laat dit alstublieft mijn schrikbeeld blijven. Wereldoorlog II herinner ik me te goed.

Blijft de wenselijkheid tot het militair versterken van Europa; niet wijken voor de chantage van Turkije; duidelijker afspraken met Rusland over Oekraïne. Er is reden dankbaar te zijn voor de verworven vrijheid en welvaart. Ik hoop dat er bereidheid is dat vergaand te verdedigen.

PS De Nederlandse taal is inmiddels verrijkt met een nieuw begrip: “Klik Turken”. Het zijn alhier wonende Turken die aan Ankara de namen en adressen doorgeven van vermeende aanhangers van de Gülen beweging.