Hoeveel kamerleden zijn lid van een sportschool? Tachtig-Plusser wil graag weer beginnen

Sportscholen staan op de nominatie 1 september te heropenen. Er was eerder verondersteld. Laat zeggen per 1 juni zoals terrassen, musea, restaurants, dierentuinen, zwembaden; vergelijkbare gelegenheden. Het vermoeden rijst dat sportscholen struikelden op vermeend gebrek aan hygiëne en te veel zwetende mensen in kleine ruimten. In deze brief aan een selectie van Tweede Kamer leden stel ik de achtergestelde positie van sportscholen aan de orde.

Is het wel zo erbarmelijk gesteld met de Nederlandse sportscholen? Er is de laatste decennia veel verbeterd. Er is zelfs een beursgenoteerde onderneming met ruim 750 vestigingen in de Benelux, Frankrijk en Spanje. Het Basic-Fit netwerk breidt zich snel uit .

In Duitsland zijn in een aantal deelstaten sportscholen/ fitnessstudio’s in de loop van mei weer opengesteld. Waaronder de clubs in NR Westfalen net over onze grens. Het is de dichtstbevolkte deelstaat met 17 miljoen inwoners. Nederlanders in het Oosten van het land kunnen daar zo gaan trainen. In hun eigen sportscholen kunnen ze immers niet terecht.

Het aantal volwassenen dat in Nederland gebruik maakt van sportscholen ligt rond de 20%. In de club waar ik lid van ben tref ik evenveel vrouwen als mannen.

Vandaar dat ik de vraag durf op te werpen hoeveel kamerleden gebruik maken van de diensten van een sportclub. Ik schat dat dat er een 30 à 40 zijn.

Dus onder strikte voorwaarden openstellen wil ik voorstellen. Het op deze wijze trainen en op plezierige wijze het lichaam onderhouden, is zo wijd gespreid dat een neerbuigende houding misplaatst is.

Nu de Tachtiger

En dat ben ikzelf. Voor deze gelegenheid kom ik met dat gegeven voor de dag. Ik weiger meestal mijn leeftijd of geboortejaar (1936) op te geven maar nu kan ik er niet onderuit. Ik roep in zo’n geval altijd dat we geen leeftijdgenoten zijn maar tijdgenoten.

Ik ben inderdaad lid van een sportschool hier vlakbij. Ik belandde daar enige jaren geleden na teleurstellingen bij fysiotherapeutische oefenruimten. Daar was inderdaad sprake van bekrompen ruimten met een bescheiden aantal apparaten en vaak veel mensen. Het zal niet overal bij fysiotherapiepraktijken zo zijn. Ik meld slechts mijn persoonlijke ervaringen. Maar realiseer me dat fysiotherapiepraktijken wel aan het werk mogen en sportschoolhouders niet.

Na omzwervingen bij fysiotherapeuten stuitte ik op mijn huidige sportschool gerund door een echtpaar. Het was een verademing. Honderden vierkante meters staan tot de beschikking. Keurige kleedruimten en af te sluiten kastjes voor je kleine eigendommen. Het wordt zeer schoongehouden. Als je ergens met je handen aan hebt gezeten moet je het met doekjes gedompeld in desinfecterende middelen, schoonmaken. Ook voor de coronacrisis.

Je kunt kiezen uit collectieve en individuele training. Ik verkies in mijn eentje aan de slag te gaan. Daartoe is een overvloed aan apparaten om te lopen, fietsen, roeien. Daarnaast zijn er veel apparaten, bijna machinerieën waar je met een pin aangeeft hoeveel kilogrammen je wilt verplaatsen. Je maakt setjes. Er zijn afzonderlijke apparaten voor benen, schouders, rug, buik en allerlei plekken waar je nooit bij stil staat.

Ik vind het leuk om daar een paar keer per week een 1,5 uur aan de slag te gaan. Ik voel me er goed bij en verlies helaas nu, na een paar maanden gedwongen afzien, mijn conditie. Bedenk dat je botmassa beter in stand blijft en je spieren het heerlijk vinden. Hogere leeftijd maakt dat je sneller valt en dat ga ik, ook in de sportschool, tegen met evenwichtsoefeningen.

Oproep aan Tweede Kamer der Staten Generaal

Ga, desnoods als een spelletje, eens na hoeveel van de u goed bekende kamerleden persoonlijk met sportscholen te maken hebben gehad. Overweeg voor uzelf in hoeverre het zinvol is sportscholen op 1 juni voor heropening in aanmerking te laten komen. Doe uw werk na gebruikelijke oriëntatie als kamerlid. Het verhaal over mijzelf doe ik slechts om u duidelijk te maken dat zelfs senioren baat hebben bij regelmatig trainen in een sportschool. Als de Nederlandse COVID-19 epidemie vraagt om (tijdelijke) stopzetting dient dat te gebeuren maar ga daarna niet de sportschool achterstellen bij andere maatschappelijke sectoren. Doen ze bij ons grote buurland ook niet.