Ik ben van 1936

Als je een jaar of vier bent begint de herinnering. Het staat mij bij dat vanaf onze etagewoning in Den Haag de rookwolken boven Rotterdam zichtbaar waren. Rotterdam werd op 14 mei 1940 gebombardeerd door de Duitse overrompelaars.

Daarna was Nederland bezet gebied gedurende een periode van vijf jaar. Ik ben mijn ouders dankbaar dat die er in slaagden mij en mijn broertjes door die periode heen te loodsen. Zij zorgden voor voedsel; geen sinecure tijdens de laatste oorlogsjaren. Zij zorgden voor veiligheid wat ook geen geringe opgave is als je dichtbij, dorp Wassenaar, een V2 lanceerplek woont. Vergeet niet de “moffen” die in de huizen aan onze overkant achter prikkeldraad gelegerd waren.

Het is dank zij de Britse, Amerikaanse en Canadese legers voor Nederland goed afgelopen. Sta stil bij de belangrijke rol van het ondergrondse verzet in Nederland zelf. De gesneuvelden voor de vrijheid herdenken wij ieder jaar.

Het was een periode van onderdrukking door een barbaarse regime met als ideologie het nationaal socialisme. Een ideologie die de Duitse bevolking in vervoering wist te brengen en tot grote offers bereid. Een ideologie met mede als oogmerk de Joodse burgers uit te roeien. Regelmatig bezoek ik deze dagen het nabij gelegen Kamp Westerbork waar vandaan ruim honderduizend Joodse landgenoten zijn afgevoerd naar de vernietigingsoorden in het Oosten.

Bij het volwassen worden hoor, lees en leer je over de hele periode vanaf de dertiger jaren tot mei 1945. Je leest dat er in de dertiger jaren iedere keer hoop was dat er met Nazi Duitsland te praten viel en oorlog te vermijden.

Ik kan niet wegstoppen dat ik overeenkomsten zie met vandaag de dag waar Europa overspoeld wordt door mensen met eveneens een ideologie genaamd de Islam. Miljoenen Moslims betreden ongehinderd het continent waar zij in 2015 ruimhartig door in ieder geval de Noordwestelijke landen onthaald worden.

De Moslims komen in landen waar zij miljoenen geloofsgenoten treffen. Dat waren aanvankelijk gastarbeiders die nodig waren om het tekort aan eigen mankracht op te vangen. Nadien kwam de mogelijkheid tot gezinshereniging. Een tweede en derde generatie zag het licht. Nu, tientallen jaren later, zijn het nog steeds degenen die bovenmatig gebruik maken van de sociale voorzieningen. De werkloosheid is hoog in die kringen. Er zijn getto’s ontstaan die in sommige delen van Europa tot de no-go area’s behoren.

Europa wordt op meer manieren bedreigd. Er is een geheim leger van terreurdaden plegende Islamitische strijders. Frankrijk is in 2015 het meest getroffen. Er wordt nu een nieuw fenomeen zichtbaar. De Moslims willen ons hun stijl van leven opdringen getuige de oudejaarsgebeurtenissen in Keulen. Hun stijl van leven met grote minachting voor vrouwen. Zij koesteren haat jegens Christenen, Joden en seksueel anders geaarden.

En hoe reageert Europa? Ondanks een streven naar eenwording, begonnen met economische samenwerking, is er groot verschil tussen de landen. Europa valt in tweeën wat acceptatie betreft. Aan de ene kant landen als Hongarije, Tsjechië, Polen Slowakije en aan de andere kant Duitsland, Zweden, België, Nederland. Is het toevallig dat de Midden- en OostEuropese landen nog niet zo lang geleden de communistische dictatuur van zich afschudden? Zij weren “vluchtelingen”. De rijke landen ontvingen de stromen “vluchtelingen” met, laat ik het Nederlands houden, een pannetje soep.

Dit is een pleidooi voor opperste waakzaamheid en afzien van tolerantie. Er hangen conflicten in de lucht die een toestand van oorlog benaderen. Dat betekent dat in sommige opzichten teruggevallen zou kunnen worden op aangepaste wetten.

Voor mij wel de vraag of wij in staat zijn ons te verdedigen. Keulen was overduidelijk. De Keulse politie stond machteloos. Kennelijk was men niet op de hoogte welke gebeurtenissen zich zouden kunnen voordoen.

Hoe is het gesteld met onze inlichtingendiensten? Is er bekend wat voor mensen hier binnenkomen? Het is zeer wel mogelijk peilingen te organiseren. Meteen bij landing op een Grieks eiland. Het is doenlijk ook ware motieven en bereidheden met slimme vraagstellingen te achterhalen. Ik las niets over een kennisvergaring. Zelfs niet over leeftijden van degenen die aanmeerden.

Het is voor de pers veel pakkender gezinnen te filmen en te fotograferen. Maar hoeveel jonge alleenstaande mannen de weg naar Europa vinden? Geen idee. Ja, er zijn aantallen binnenkomers bekend gemaakt. Zijn er geen andere gegevens of zijn die weggemoffeld? Er is een waarschuwende studie van enige Nederlandse instanties naar de status van asielzoekers in de jaren tachtig en negentig. Het blijkt dat deze langer aanwezigen gekenmerkt worden door langdurige werkloosheid en bovengemiddelde criminaliteit. Het advies luidt de huidige immigranten zo snel mogelijk beschikbaar te stellen voor de arbeidsmarkt.

Mijn gedachte is dat van de gelegenheid gebruik kan worden gemaakt om kritisch te kijken naar de arbeidsvoorwaarden voor de eigen bevolking. Zijn de rechten, neem alleen al de duur van de arbeidstijden, niet zo opgeschroefd dat het belemmerend werkt. En voor onszelf en voor de indruk van de nieuwkomer op de arbeidsmarkt.

Het gaat om het behoud van onze vrijheid en veiligheid. Als oorlogskind weet ik wat het is om in onvrijheid en onveiligheid te leven. Het is mijn vurige wens dat vrijheid en veiligheid ook zullen gelden voor de generatie van mijn kleinkinderen en hun hele generatie.