ISIS vrouwen medeverantwoordelijk voor kalifaat misdaden

Het is fanatieke Moslimaanhangers niet gelukt in Syrië en Irak een staat te stichten op grond van extremistische denkbeelden. Lugubere executies maakten deel uit van het geloofsgoed. Vanuit het kalifaat zou de hele wereld onderworpen worden aan de Islam.

Inmiddels is het door ISIS bezette grondgebied heroverd. Materieel verslagen maar het gedachtegoed is springlevend. Zeker in de Westerse wereld zijn bloedige terreuraanslagen te verwachten. Gelukkig bouwden de veiligheidsdiensten ruime ervaring op in preventie en kan er veel onheil in de kiem gesmoord worden.

En dan lees je begin april in de Volkskrant dat het Rode Kruis bereid is tot het ophalen van vrouwelijke jihadisten en hun kinderen. Of het liefdadigheid is om de “bedrogen vrouwtjes” en nazaten van oorlogsmisdadigers naar Nederland te repatriëren.

Vergeet niet dat Westerse vrouwen, ook Nederlandse, meegingen met jihadisten naar gebieden om hun mannen bij te staan in hun strijd. Zonder de steun van de vrouwen zou het regime niet enige tijd hebben kunnen bestaan en kunnen moorden. Er is voor mij geen twijfel dat deze vrouwen medeverantwoordelijk en daardoor medeschuldig zijn.

Geschiedenis leert ons veel. In het november 2018 nummer van het Historisch Nieuwsblad treffen we een uitgebreid artikel onder de titel ‘Droombaan: kampbewaakster’. Het gaat over Nederlandse vrouwen die tijdens de bezetting verliefd werden op Duitse militairen. Zij gingen aan de slag als Aufseherin in concentratiekampen.

Na de oorlog verschenen zij voor Nederlandse rechters en konden veroordeeld worden tot gevangenisstraffen. Rechtstreekse betrokkenheid bleek hen in die tijd niet verweten te kunnen worden. Ook decennia na de afloop van wereldoorlog II verschenen er niet-daders voor de rechter.
Er werd terechtgestaan op grond van medeplichtigheid.

De rechtsgang na WO II lijkt soms vergeten te zijn bij de beoordeling van uit ISIS gebied terugkerende Nederlandse vrouwen. Ik krijg vooral de indruk dat deze vrouwen zielig gevonden worden. De Nederlandse regering is een andere mening toegedaan.

Te pleiten valt voor een in onmiddellijke hechtenis nemen ook van Nederlandse vrouwen terugkerend uit de Islamitische Staat. Hun kinderen worden tijdelijk geplaatst in pleeggezinnen. Net als na afloop van de Tweede Wereldoorlog. Er valt zelfs te overwegen voor de be- en veroordeling van degenen die hebben deelgenomen aan de oprichting en instandhouding van het ISIS kalifaat, oorlogsrecht in het leven te roepen. De ambities van Islamitische Staat plus de gruwelijke moordpraktijken zijn één op één te vergelijken met die van het nationaal socialisme.

Met dank aan de auteur van het Historisch Nieuwsblad artikel Paul van de Water. Hij schreef niet alleen het artikel maar legde ook de link naar Nederlandse ISIS vrouwen.