Joodse Nederlanders lopen gevaar. En Wie en Wat volgt

Eerder dit jaar een televisie-interview met econoom en auteur Professor Heertje. Heertje heeft als belangrijke verdienste veel middelbare scholieren te laten kennismaken met economie.
Eerder dit jaar werd hij geïnterviewd in het NPO 2 programma “Recht van Spreken”. Heertje is van Joodse afkomst. Aan het slot van het interview uitte hij zijn zorgen over een toenemend antisemitisme in Nederland. Hij gaf als voorbeeld dat Joodse jongetjes met een keppeltje, in Amsterdam worden lastig gevallen. De interviewer vroeg naar bijzonderheden doch Heertje verviel in zwijgen. De interviewer drong niet nader aan. Bij een herhaling van het programma is dit onderdeel weggelaten.

Degenen bekend in Amsterdam hebben hun vermoedens over wat er zich voordoet. Het zijn vooral Marokkaanse jongetjes die de belagers zijn. Maar Heertje is een wijs man en gooit geen olie op het vuur.

Het onderwijs in Amsterdam aan gemengde scholen weet er over mee te praten. Als de Jodenvervolgingen tijdens Wereldoorlog II aan de orde komen is er wel een leerling die zegt dat de Holocaust een verzinsel is. “Dat zegt mijn vader”.

Nederland viert de bevrijding van het nazi-regiem met overgave. Meer dan voorheen. Ook de dodenherdenkingen trekken veel bezoekers. Ik zie het als een reactie op aanslagen in Brussel en Parijs? Leeft de vrees dat Nederland het volgende slachtoffer is?

Het Sociaal Cultureel Planbureau meldt eind vorig jaar dat de toestroom van vluchtelingen de grootste kopzorg van Nederlanders is. Naar redenen is niet geïnformeerd; althans ik tref het in geen enkele publicatie. Mag het vermoeden postvatten dat het niet alleen om de binnenkomers gaat maar vooral om de door hen beleden godsdienst? Er bevinden zich extremistische elementen onder Syriërs en andere vluchtelingen. Denkbaar is dat er in Islamitische kringen wel begrip is voor wandaden van extremisten.

Er wonen al veel Moslims, je hoort aantallen tot een miljoen, in Nederland. Het zijn bovendien mensen met gemiddeld grotere gezinnen dan wat wij in Nederland gewend zijn. Het worden er, afgezien van de familieleden die nareizen, dus steeds meer. Daarnaast ziet de autochtone bevolking geen kans de eigen soort in stand te houden. Ik pleit voor een bevolkingspolitiek.

Het is niet voor niets dat veel Europese landen hun grenzen gesloten hebben. Er wordt wanhopig geprobeerd door een deal met Turkije, de toestroom te stuiten. Deze deal staat inmiddels op springen.

Bedenk dat het leven van Joodse minderheden in Arabische landen al lang onmogelijk is gemaakt. Joden zijn er verdreven. Christenen zijn daar nu aan de beurt.

Velen zullen met Professor Heertje bezorgd zijn. Zeker voor de Joodse bevolkingsgroep. In Frankrijk verlaten duizenden Joodse inwoners het land. Israël biedt een veilig heenkomen en heet hen welkom.

Nederland wil Nederland blijven. Wij vieren onze vrijheid die we graag willen houden. Wij herdenken de gevallenen tijdens Wereldoorlog II inclusief de vermoorde Joodse landgenoten.

Het is zelfs niet zeker dat Nederland en andere Westerse landen voldoende weerwerk kan bieden tegen een overrompelende Islam. En nu dan een oplaaiend Turks nationalisme met gevolgen tot ver over de Turkse grenzen.

Ik denk dat het Westen zeer duidelijk moet zijn in wat hier wel en niet gepermitteerd is. De individuen en groeperingen die zich niet aan onze normen houden dienen verwijderd te worden. In geval dubbele nationaliteit ontnemen Nederlands paspoort. Vrouwonvriendelijk gedrag zwaar bestraffen. Seksueel anders geaarden lastig vallen met harde hand lik op stuk geven. Jihadisten interneren.

Door onze lankmoedigheid is het zover gekomen. Wij zullen nu de middelen moeten opbrengen om een leger adequaat in stand te houden. Er zou zelfs overwogen kunnen worden de dienstplicht wederom in te voeren. Het kan zelfs betekenen dat wij een stukje terug moeten in onze welvaart. Het behoud van onze beschaving is dat waard.