Militaire bescherming van Europa

Massaal is er in nabij Azië en Afrika ontdekt dat de weg naar vrijheid, veiligheid en welvaart open staat. Je loopt Europa binnen en je meldt je als vluchteling. Reis je via Griekenland dan is de boottocht minder gevaarlijk dan die via Italië. Er geldt voor Nederland een lijst van landen die als onveilig worden beschouwd. Een deel van de asielaanvragers voldoet niet aan de normen en zal uitgewezen worden.

Europa ligt er zwak bij. Tussen de EU landen is geen persoonscontrole. Het Schengenakkoord gebiedt dat. Een EU land als Hongarije heeft , toen er honderdduizenden op de stoep stonden, toch de grenzen gesloten. Griekenland als grensstaat geniet weinig vertrouwen; het staat bekend als een weinig competent land.
De machtigste vrouw van Europa, de Duitse Bondskanselier, riep begin 2015 de vluchtelingen nog een hartelijk welkom toe.
De stand is nu dat zelfs de meest gastvrije landen zoals Duitsland, Nederland, Zweden, de stroom mensen niet aankunnen. De capaciteit tot opname is beperkt. Ook is er in toenemende mate binnenlands verzet. Maar hoe te voorkomen dat 2016 een herhaling zal zijn van 2015?

Gehoopt wordt op een afspraak met Turkije om vluchtelingen uit Irak, Syrië en Afghanistan, op te vangen. Turkije ontvangt daartoe Europese gelden. Daarnaast zou een aantal echte vluchtelingen langs legale weg tot Europa kunnen worden toegelaten.

Klinkt overzichtelijk. Maar dat er redelijk sluitende regelingen komen gelooft niet iedereen. Er wordt zelfs gesproken om degenen die met bootjes op Griekse eilanden aankomen op veerboten in te schepen en af te zetten in het land waar men voor het laatst verbleef. Dat ziet ook niet iedereen gebeuren. Wil je dat overlaten aan Griekenland?

Het zijn vooral politici die het allemaal bedenken. Men had kennelijk geen idee dat miljoenen zich opmaken om naar Europa te reizen. Daar zijn inlichtingendiensten voor maar die zwegen of er is geen bekendheid aan hun bevindingen gegeven.

Nu Kunnen Politici Beter Zwijgen
Waar hebben wij eigenlijk een militair apparaat voor?. Daar is kunde om grenzen te bewaken. En ook hoe dat te realiseren. Daar is het leger voor in het leven geroepen. Daar weet men, mag je veronderstellen, ook hoe in te grijpen.

Dit is geen oproep tot geweld. Het zijn niet-militairen die tegengehouden moeten worden. Militaire kennis is voorhanden om niet alleen een strategie te bedenken maar ook om het uit
te voeren. Geef het woord aan de legerleiders en ontneem het aan de politici. Alleen een handvol regeringsleiders is betrokken bij de militaire planontwikkeling.

Europese grenzen worden immers massaal overschreden door lieden die hier niet welkom zijn. Alleen echte vluchtelingen kunnen rechten uitoefenen. Doordat de nieuwe grenzen duizenden kilometers verder liggen zijn soevereine staten als Nederland niet bij machte de eigen grenzen effectief te bewaken.

Er ligt een les voor de machthebbers in Brussel. Waar volgens sommigen ondemocratische besluiten worden genomen. Meer en meer landen treden tot de EU toe. Ook landen waar corruptie een veel voorkomend verschijnsel is en waar het met democratie niet zo nauw genomen wordt. Met de Euro is er een geweldige fout gemaakt door een land als Griekenland in de Economische en Monetaire Unie op te nemen.

Er zijn nationale parlementen en er is een Europees parlement. Die weten niet aan te geven tot hoever Brussel kan gaan. In veler ogen is Europa verworden tot een niet in te tomen usurpator. Het idee kan postvatten dat de Europese gedachte verkracht wordt door de megalomanie van Europese carrièremakers.