Nederlandse schaarste aan grond

En toch haalt Nederland massa’s mensen binnen waar geen plaats voor is. In mijn recente artikel “Moet Nederland nog voller bebouwd worden?” ging ik in op de consequenties van de vele nieuwkomers voor wie huizen gebouwd moeten worden, wegen aangelegd enzovoorts. Nederland is een klein land en in vergelijking met Frankrijk en Duitsland neemt Nederland , afgezet tegen de omvang van het grondgebied, veel nieuwkomers op.

Natuurmonumenten is onomstreden grootgrondbezitter. De nieuwe directeur van de natuurorganisatie  Pim van der Feltz, zegt over de schaarste aan grond in het FD van 28-12-22:

“Voor elke vierkante meter grond zijn er wel zes concurrerende plannen”

 

Ik ben gaan schrijven over de volte in ons land vanuit een lang sluimerende bezorgdheid over de oprukkende bebouwing. Sinds het einde van Wereldoorlog II ben ik ooggetuige en heb mooie  landschappen zien verdwijnen. Gelukkig kreeg spoedig een ministerie de woorden Ruimtelijke Ordening aan de naam toegevoegd. Het besef van weloverwogen keuzen maken  heeft bijgedragen aan rekening houden met landschappelijke kwaliteiten. De groei van de bevolking zette zich voort en voor al die mensen moest toch plek zijn.

 

Wij leven inmiddels in een tijdvak dat wij, daartoe gedwongen, beseffen dat de natuur het laatste woord heeft. De temperatuur op aarde stijgt en dreigt het menselijk bestaan te ontwrichten. In het kielzog realiseren wij ons hoe vervuild de aarde is. Dat er schoon schip gemaakt moet worden en nieuwe vervuilingen moeten worden voorkomen.

 

Weer terug naar de schaarste aan grond. Overbevolking dreigt en er is geen ruimte voor grote aantallen nieuwkomers. Nu is het zover dat de oorspronkelijke bevolking  inkrimpt door meer sterfte dan geboorte. Toch neemt het aantal mensen in dit land toe. Oorzaak de nieuwkomers: arbeidsmigranten, studenten, asielzoekers.

 

Het valt op dat het CBS zich haast met publicatie van cijfers. Eerst was het in het afgelopen kwartaal  de mededeling dat Nederland  17.800 miljoen inwoners telt. Kortgeleden de raming dat er zich in Nederland in 2022 meer sterfgevallen dan geboortes voordoen. Het klinkt als een waarschuwing. Kunnen we spreken van een actie van een waakzame Vierde Macht?

 

Zeker moet Nederland oog hebben voor onacceptabele leefomstandigheden elders, vervolgingen wegens ras, godsdienst, vluchtelingen vanwege honger, oorlog.  Dat betekent middelen ter beschikking stellen en hulp bieden. Nederland kan daarmee  net zo zeer bijdragen als  onbeperkt toegang bieden. Dat laatste kan niet omdat de leefbaarheid van dit land  in het gedrang is  en er simpelweg geen ruimte meer is.

 

Herzie dus de bouwplannen en richt, graag binnen de  Europese Unie,  een nieuw toestroombeleid in