Opeens mag je stemmen op de Partij Voor de Vrijheid

NAAST BEGRIP VOOR VREEMDELINGENBELEID SAMENWERKINGSZORGEN OVER EUROPA, KLIMAAT EN NATUUR

Na de hype voor de Burgers-Boeren-Beweging bij de jongste Provinciale Staten verkiezingen kreeg Nederland (nog) een nieuwe partij. Het Nieuw Sociaal Contract werd vormgegeven door Pieter Omtzigt. Deze voormalige CDA politicus verwierf bekendheid door zich in te zetten voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire.

Met alle partijen zou de VVD, de grootste partij aanvankelijk in de peilingen, na de verkiezingen willen praten. Het onbeheersbaar aantal binnenstromende migranten was reeds de oorzaak van de val van Rutte IV. Ook andere partijen gaven aan dat er paal en perk moet worden gesteld aan het aantal migranten. Zowel asielzoekers als arbeids- en studerende migranten.

Het gaat om het al jarenlang gehanteerde thema van de Partij voor de Vrijheid, PVV.
Het blijkt nu bespreekbaar. Je bent niet langer een fascist of een racist als je van mening bent dat er beperkingen moet zijn aan het aantal binnenstromende migranten inclusief de daarop volgende gezinsherenigingen. Nederland is immers qua oppervlakte een klein, dichtbevolkt land. De voorzieningen, van zorg tot onderwijs, kreunen onder de druk van niet-Nederlandstalige nieuwkomers.

De woningbouw loopt, als er aan een ieder , ongeacht herkomst, huisvesting moet worden geboden, ver achter. We slagen er niet eens in onze eigen mensen een dak boven het hoofd te bieden.

Resultaat van dit alles is een nieuwe bloei van de partij onder eenzame leiding van politicus Geert Wilders. De PVV realiseert bij de Kamerverkiezingen van 2023 notabene 37 zetels en is daarmee ruim de grootste partij. Dat heeft een aantal consequenties. Het is goed zich daarvan rekenschap te geven.

Wat zijn belangrijke punten voor de Partij voor de Vrijheid? Kunnen andere partijen de PVV tegemoet komen. En andersom.

De Nederlandse politiek zal, met een leidende rol van de PVV moeten leven met twijfels over het lidmaatschap van de Europese Unie. Er schemert op de achtergrond een referendum waarbij, net als in Groot Brittannië, de Nederlandse bevolking zich uitspreekt over de voortzetting.

Er zijn veel aanwijzingen dat Nederland Wilders niet zal volgen in zijn EU standpunten. Onze handelsbelangen liggen te zeer bij de andere lidstaten. Ook valt te vermoeden dat het besef deel uit te maken van een Europees geheel met groeiende instemming wordt begroet. De Nederlandse geschiedenis is nauw verbonden met die van Europa.

 

Een ander VPV punt is vijandigheid jegens klimaatmaatregelen. Bij kennisname van het PVV partijprogramma slaat de angst om je hart. Het zijn uiterste rechtse geluiden die verwantschap vertonen met die van autoritaire regimes elders in de wereld. Gelukkig trad Nederland toe tot verschillende internationale verdragen. De speelruimte in Nederland voor de PVV is gering.

Ook kan men zich zorgen maken over de Nederlandse natuur. Willen wij onze mooie plekjes behouden dan valt er opnieuw strijd te leveren. De Oostvaardersplassen bijvoorbeeld zouden weleens ten prooi kunnen vallen aan de woningbouw.

BBB opkomend voor de Nederlandse land- en tuinbouw zal bij de PVV een gewilliger oor vinden dan bij andere partijen. Net als bij klimaat en milieu zullen overeenstemmingen moeilijk tot stand komen.

Dat burgers niet verdacht mogen worden gemaakt is een zaak van fatsoen. De afhandeling van de toeslagenaffaire zal geen groot struikelblok worden. Ook de nasleep van de beëindigde gaswinning in het Noorden zal geen samenwerkingsprobleem met de PVV opleveren. Wellicht toont de PVV een ander geluid bij nieuwe gasboringen dan andere partijen binnen de te vormen coalitie.

De totstandkoming van een coalitie met erkenning van de PVV als grootste partij kan lukken als het gaat om vreemdelingenbeleid en afhandeling slepende kwesties . Denk aan bekostiging aardbevingsschade en tegemoetkoming slachtoffers van de toeslagaffaire.
Als het gaat om leefbaarheidskwesties – klimaat, milieu en natuur inclusief schadelijke agrarische productiewijzen – is Nederland nog ver van een kabinet bestaande uit VPV, NCP en BBB. Het is moeilijk je voor te stellen dat Pieter Omtzigt c.s. meegaat met anti-Europese geluiden en vermindering aandacht voor klimaat, milieu en natuur items.