Partij van de Arbeid met haar vele kopstukken nu uitblinkend met Europese klimaatcommissaris Frans Timmermans

Voor velen een opluchting dat er een Europees plan ligt om de klimaattransitie tot stand te brengen. “Fit for 55” beschrijft de te zetten stappen en doelstellingen. In het jaar 2030 moet 55% minder broeigassen in de ether zijn gebracht dan in 1990. Het is de tussenstap naar 2050 waar de teller op nul moet zijn beland . Frans Timmermans, PvdA politicus, is als vice voorzitter van de Europese Unie verantwoordelijk voor het klimaatbeleid.

Meer en meer wordt de mensheid geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen. Tot voor enkele jaren terug verschenen er bijna alleen berichten over de Noordpool waar het ijs smelt en het vrijgekomen water de zeespiegel doet rijzen. De wildfires in Callifornë en Australië moesten voor beëindiging wachten tot er een kouder en natter seizoen aanbrak. Dit jaar, 2021, werd Europa getroffen door bosbranden aan de randen van de Middellandse Zee en overstromingen in Duitsland, België en Nederland. Het onheil komt dichterbij.
Het wordt heter en droger; de regenval heeft een tropische intensiteit. Gebeurtenissen die door klimatologen zonder aarzelen aan de opwarming van de aarde worden toegeschreven.

Er komt uiteindelijk een Europees plan waar alle EU landen, na alle raadplegingen gedaan te hebben, zich aan dienen te houden. Dat is hoopgevend want de klimaatveranderingen dienen zich steeds sneller aan.

Naast het Timmermans plan is er enige maanden terug een klimaatrapport van de Verenigde Naties verschenen. Dat verslag speelt een belangrijke rol bij de internationale top dit najaar in Glasgow. Het is de belangrijkste klimaattop sinds Parijs 2015.

Frans Timmermans staat niet alleen binnen de PvdA
Frans Timmermans is één van de Partij van de Arbeid prominenten die op de moment actief zijn en waar Nederland trots op kan zijn. Jammer dat er thans geen grijpbare mogelijkheid is om andere PvdA kopstukken op kabinetsniveau in het voetlicht te plaatsen. Om enige namen in volstrekt willekeurige volgorde te noemen: Jeroen Dijsselbloem, Lodewijk Asscher, Wouter Bos, Felix Rottenberg, Bram Peper, Diederik Samsom, Ahmed Aboutaleb, Ahmed Marcouch, Marcel Levi. Het valt op dat mij geen vrouwen te binnen schieten. Dat is niet juist want Hedy d’Ancona valt niet uit te vlakken. Hiernaast kan er een rol zijn weggelegd voor Lilianne Ploumen. Zij kan helpen de PvdA weer een eigen rol te laten spelen.

Genoemde coryfeeën maken zich thans in andere functies verdienstelijk maar in een twijfelend en verscheurd land zou je enkelen van hen aan het roer van een Ministerie wensen.
Het is onbegrijpelijk dat de Partij van de Arbeid met zo’n roemrijk verleden zich laat beïnvloeden door mensen, extern en intern, die om uiteenlopende redenen twee linkse partijen willen koppelen.

Nederland is er niet bij gebaat zo lang zonder bevoegde regering te zitten.
Zou deze linkse blokkering door de PvdA ongedaan worden gemaakt dan is er binnen enkele weken een fotosessie op de trappen van het Paleis in het Haagse Bos. Er is slechts één woord nodig om deze stap te rechtvaardigen. Het woord is “landsbelang”.

De PvdA kan van haar toegevendheid gebruik maken door een in verhouding belangrijk deel van haar wensen in een regeerakkoord onder te brengen. Het lijkt ook redelijk een groter aandeel in het bewindsliedenteam te verlangen dan uitsluitend op grond van het kiezersaantal.

De Partij van de Arbeid achtergrond van Frans Timmermans met een Europese klimaatverantwoording doet denken aan de vele PvdA prominenten die het land gediend hebben en waar nog steeds een beroep op kan worden gedaan. De PvdA bevindt zich onnodig in een politiek isolement. De Partij van de Arbeid kan zich zelf bevrijden door een vrijwillige samenwerking vanwege landsbelang op te heffen. Door deze stap kan er een broodnodige regering gestalte krijgen. Het biedt voor de PvdA de mogelijkheid in verhouding tot haar bescheiden aantal kamerzetels een zwaardere positie in een toekomstig kabinet in te nemen.