Relschoppers – Wie, Wat, Waarom.

Afgelopen nachten zijn er op meer plaatsen opstootjes geweest. Volgens de berichtgeving gaat het om honderden, misschien wel duizenden jonge mensen die vernielingen aanrichten, voertuigen in brand stichten, hulpdiensten zoals brandweer, ambulances hinderen bij hun werkzaamheden. De aanrichters van het onheil staan met de hulp van social media met elkaar in contact. Aldus valt te vernemen.

Al snel wordt het  woord “relschoppers” door bewindvoerders en persvertegenwoordigers in de mond genomen. Het is een m.i. te grote algemeenheid. Wie gaan er achter schuil en wat beweegt deze jonge mensen. Als je niet weet wat achter deze onlust schuil gaat zijn er geen andere maatregelen denkbaar dan oppakken en berechten. Maar is daarmee de kous af? Ik denk van niet. Het leren kennen van beweegredenen maakt een meer gerichte aanpak mogelijk.

Mijn idee als opinieonderzoeker, nog steeds behept,  zou zijn een tiental interviewers de straat op te sturen. En dan zoals we lang deden een beperkt aantal gegevens vastleggen. Zonder mij uitputtend in het vraagstuk te verdiepen borrelt het volgende in mij op:

# Waar kennen de oproerkraaiers elkaar van?
# Hoe zijn ze op het idee gekomen om naar de plek van het onheil te gaan?
# Hoe staan zij tegenover Corona vaccinaties
# Zelf gevaccineerd; plannen; vaccinatie ouders/ broers/zusters/ vrienden/bekenden
# Hoe is het met werk/ studie/ uitkering gesteld? Wat doen zij en waar leven zij van?
# Afkomst: etniciteit; woonplaats; woonwijk; soort huisvesting
# Financiële omstandigheden: herkomst inkomen; schulden; vooruitzichten
# Karakter: mate opstandigheid; gewelddadigheid; relbelustbeid

Degenen die gearresteerd zijn kunnen geïnterviewd worden. Daarmee heb je een selectie in handen. Ook is denkbaar een aantal interviewers het gewoel in te laten gaan en daar hun werk te laten doen. Kleed hen herkenbaar. Ik realiseer mij dat er moed voor nodig is dit misschien ondankbare werk te verrichten.

Na afloop met misschien wel een honderd waarnemingen gaan zien welke groeperingen onder de muiters te onderscheiden zijn. Op grond daarvan kan in de toekomst gerichter tot beteugeling van deze rellen worden overgegaan.

Zeker heb ik dit artikel geschreven met in gedachte dat het niet om demonstraties gaat maar om oproer waarmee sommige demonstraties weleens kunnen eindigen.