Russische bevolking in onwetendheid

De Russische  bevolking steunt in meerderheid het Russisch optreden in de Oekraïne. De “speciale militaire operatie” heeft volgens onderzoek van het Analytisch Centrum Joeri Levada de instemming van 70% van de inwoners van de Russische Federatie. Een 24% staat niet achter het militaire ingrijpen in Oekraïne.

 

De genoemde percentages in het Levada bericht doen wat verwarrend aan maar de indruk van meerderheden die  het Kremlin steunen blijft overeind. Levada verricht al  20 jaar dit sociologisch onderzoek en wordt daarin niet gestoord door de overheid. De Levada berichten zijn als bijlage opgenomen van het regelmatig verschijnende “Raam op Rusland”.  Levada wordt daarin een partner van Universiteit Leiden  en Instituut Clingendael genoemd.

 

Dat vele Russen de inval in Oekraïne goedkeuren valt ook op te maken  uit de  straatinterviews van televisieverslaggevers op onze zenders. Het is niet uitzonderlijk als de geïnterviewden zich positief uitlaten over het Russisch aandeel in de strijd in Oekraïne.
Ons leger trekt ten strijde tegen fascistische regimes in het Westen – zo wordt je toevertrouwd door de toevallig passerende Russen.

 

Er valt niet te verwachten dat de man in de straat historisch onderlegd is. De uitspraken  over nazi’s en fascisten moeten langs diverse wegen onder de bevolking zijn verspreid.  Natuurlijk is het een absurde veronderstelling. Als de Russische bevolking het regiem steunt zullen veel uitspraken  door een meerderheid als zoete koek geslikt worden.

 

De Tweede Wereldoorlog hoeft niet voor de tweede maal uitgevochten te worden. Het  zijn de geallieerden die grote delen van Europe bevrijdden van het nazi-regiem. Ik was toen acht jaar en herinner me als de dag van gisteren met welk enthousiasme de Canadezen werden binnengehaald. Mijn vader hoefde niet meer naar zijn onderduikplek op zolder als er een razzia in de buurt plaats vond.

 

Het is opvallend, ook voor nauwlettende volgers van het nieuws, hoe weinig het Westen bijdraagt aan berichten  die de Russische bevolking bereiken. Ik herinner mij hoe er voorafgaand aan de val van de muur vanuit een park nabij de Brandenburger Tor,  de Oost-Berlijners werden toegesproken. Een primitieve manier om het Westen het woord te geven . Er zullen nu ingenieuze methoden binnen bereik liggen om de Russen via televisie en Internet op de hoogte te brengen.

 

En waar zoal van. Bijvoorbeeld uitspraken van de Verenigde Naties. De grote meerderheid van de landen noemt de overval op de Oekraïne een schending van het internationaal recht. In het vierde kwartaal 2022 hebben er annexaties plaatsgevonden. Over deze Russische stap spraken 143 (74%) van de 193 landen hun steun uit voor de soevereiniteit van Oekraïne; 35(18%) landen onthielden zich van stemming terwijl 5 (0,5% tegen de resolutie stemden.

 

Ook over het daadwerkelijk verloop van de strijd kan verslag worden gedaan. De slachtoffers, inclusief de burgers, aan beide zijden kunnen vermeld worden. De schendingen van mensenrechten worden gememoreerd.
Steeds onze principes tonend  – de vrijheid en bescherming van het individu;  de vrijheid van meningsuiting; de persvrijheid;  de vertegenwoordiging van de diverse stromingen in een Parlement; de onafhankelijke rechter. Democratie stellend tegenover Autocratie.

 

Achter het bevechten van de zelfstandigheid van de Oekraïne ligt de opdracht om het huidig Kremlin regiem ten val te brengen. Het Russisch volk is ons lief maar hun huidig autocratisch bewind vormt een bedreiging voor de wereldvrede. Een Russische regering in ballingschap zou om te beginnen een goede zaak zijn.