Russische troepen – én als overwinnaars én als verliezers – misdragen zich; houdt het gevaar buiten de deur

Russische overwinnaars voeren mij terug naar 1945. Ik was acht jaar. Op die leeftijd zijn er toch voorvallen en gebeurtenissen die je bijblijven.  Het waren de dingen waar mensen druk over spraken. Het was de tijd dat de vier mogendheden Engeland, Frankrijk, de Verenigde Staten en Rusland, Duitsland bezetten. Bij de conferentie van Jalta waren afspraken gemaakt over de verdeling van Duitsland dat met demarcatielijnen in vieren werd gedeeld.

Dat liep vrij rustig voor de bevolking van de zijde van de Westerse mogendheden. Aan de Oosterse zijde was dat niet het geval. Daar speelde niet alleen de bezetting van Duitsland maar tevens de herindeling van Polen waarbij oorspronkelijk Duitse gebieden Pools werden.  Het resulteerde in de verdrijving van etnische Duitsers. Dat ging zo hardhandig dat berichten daarover doordrongen tot de hele wereld.

De Russen schuwden gen enkel middel om negen miljoen Duitsers naar elders te doen vertrekken. Honderdduizenden burgers zijn daarbij omgekomen. Ik woonde toentertijd in Wassenaar, vlak bij het dorp, en herinner me de verhalen over gruwelijkheden.

En nu, bijna tachtig jaar later, doet hetzelfde zich voor in Oekraïne. Ook daar is te zien welke onmenselijkheden de Russen op hun naam hebben staan.  Nu niet in de rol van overwinnaars maar in die van verliezers met de terugtrekking van Russische troepen rond de Oekraïense hoofdstad Kiev. Burgers worden willekeurig neergeschoten; vrouwen verkracht; zinloze vernielingen aangebracht.

Het Russische leger is, in welke positie het verkeert, niets ontziend naar de bevolking toe. Het is een reden om bij hun aantocht, zo snel mogelijk te vertrekken. Gelukkig blijkt Rusland militair zwak, economisch geïsoleerd, dictatoriaal geregeerd. Wat vrees inboezemt is het wapentuig op de achtergrond  met o.a. nucleaire bewapening.

U heeft kunnen becijferen dat ik de Duitse bezetting heb meegemaakt. Nu wil ik bepaald niet alleen Russische soldaten beschuldigen van misdaden tegen de menselijkheid. Ook de Duitse bezetters hebben zich, schuldig gemaakt aan onmenselijk gedrag tot en met vergaand uitroeien van de Joodse bevolking.

Ik realiseer me dat ook Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden in voormalig Nederlands Indië bij de zogeheten politionele acties.

Geprikkeld door afschuwelijke gebeurtenissen  kan het geheugen je terugbrengen naar je kinderjaren. En dan blijkt dat wat je op straat hoorde historisch juist blijkt te zijn.  Ik heb alle vertrouwen dat de Westerse aanpak weet te verhoeden dat de Russen verder Europa binnen dringen.

 

WAAKZAAMHEID GEWENST
De NATO reageert verstandig. Helpt Oekraïne met militair materiaal. Daarnaast wordt het belegerde land, van alle kanten financiële hulp geboden. Toch kan zeggenschap en invloed van Russische zijde onze landen parten spelen. Men kan zich afvragen of er voldoende waakzaamheid is in geval levering van goederen en grondstoffen. Ja, ik weet dat gas en olie in het Westen zeer gewenst zijn. Er is een klein stapje gezet door geen Russische kolen in te voeren.

Ook voorzichtigheid is gewenst met Russische handelsafspraken. Zelfs Russische aankoop van vastgoed dient geen vanzelfsprekendheid te zijn. Men kan zich afvragen of er in Nederland een orgaan bestaat dat een taak heeft op dit gebied. Laat staan dat er wettelijke middelen bestaan om te vergaande bemoeienis tegen te gaan.

Dat moge ook gelden voor China, eveneens een autocratisch land. Gekenmerkt door expansiedrang. Eveneens zich wereldwijd manifesterend. Gebruikmakend van een ruim aanbod aan productiefaciliteiten. Bekend is de Chinese productie van geneesmiddelen. Vitale goederen waarmee het Westen gechanteerd kan worden. Productie terghalen is het voor de hand liggend advies. Produceer zelf in Europa of besteedt het uit aan nabije, redelijk rustige landen in Noord- Afrika.

Nauwere banden met de Maghreb zou Europa sterker maken. Al zou het maar zijn om bevolkingsstromen afkomstig van blijvend kinderrijke landen bezuiden de Sahara te kunnen beteugelen.

En dat allemaal van door een achtjarige in 1945 gehoorde verhalen over de wreedheden van Russische troepen in 1945 bij de binnenkomst van Duitsland.