Staatshoofd? Heeft Nederland een staatshoofd?

Op Vrijdag, 26 november 2021, werd Nederland op de hoogte gebracht van nieuwe maatregelen rond de pandemie. Het corona virus maakt meer en meer slachtoffers. Een serie beperkingen werd de Nederlandse bevolking opgelegd. In de wandeling valt de benaming “avondlockdown”. Het openbare leven stopt om vijf uur.

 

In het NOS Journaal van acht uur ’s avonds, vrijwel meteen volgend op de toespraken van  rond zevenen, werd breed uitgepakt over de maatregelen.  In dezelfde NOS uitzending werd stilgestaan bij toegang, jacht, beheer  van Kroondomeinen aan de oostzijde van de Veluwe.

 

Je realiseert je dat het over  ons staatshoofd gaat. Een staatshoofd waarvan je grote betrokkenheid verwacht bij de Nederlandse samenleving die op dit moment zucht onder een  nieuwe hardnekkige infectieziekte. En dan presenteert zich in dezelfde nieuwsuitzending het staatshoofd die zich vooral bekommert op zijn recht om ongestoord op één van onze schaarse natuurterreinen te mogen jagen . En dat ook nog op kosten van de gemeenschap.

 

Het is pijnlijk en doet iedere Nederlander die dit land een warm hart toedraagt onaangenaam aan. Wil de Koninklijke familie zich handhaven dan dienen conflicten die met eigen en familie belang te maken hebben, vermeden te worden. Sterker – je verwacht dat prominente leden van de familie de belangen van dit land zichtbaar behartigen en de zorgen  openlijk delen. Een ieder naar eigen kunnen en interesse.