Onbeperkt verplaatsen in Nederland? Behalve voor werk?

Vervolg op: “Wij hebben Recht op Herfstvakantie

Wij leven van vakantie op vakantie. De herfstvakantie is net achter de rug en er wordt alweer druk gesproken over kerstvakantie en wintersport.
De herfstvakantie is uitbundig gevierd. Velen zullen in Nederland van het staartje van de zomer hebben genoten. Het probleem is wel dat er meer dan gebruikelijke verplaatsingen zijn geweest.

Daarmee bevorder je de spreiding van het virus in het hele land. Kort daarop was heel Nederland onveilig rood gekleurd. Even daarvoor baarde vooral de randstad zorgen. Ik beschik niet over de kennis om een uitspraak te doen over landelijke onveiligheid veroorzaakt door de herfstvakantie. Er zullen meer factoren van invloed zijn geweest.

Mijn artikel over de herfstvakantie werd geschreven net voor de corona-persconferentie van 13 oktober. De Premier en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakten nieuwe beperkende maatregelen bekend.

Bij het 13 oktober optreden werd aangedrongen op thuisblijven en weinig bezoek ontvangen. Een aanwijzing dat vakantie verplaatsingen als onwenselijk werden beschouwd heb ik toen niet vernomen.

Ierland is een paar dagen later wederom op slot gegaan. Eén maatregel valt op. De Ieren mogen niet verder dan 5 km van huis. Bij die verplaatsing mag er één huishouden bezocht worden. Deze gerichte maatregel geeft aan dat het voor Nederland verstandig lijkt te grote verplaatsingen tegen te gaan. Omdat er overal in Europa beperkende en zelfs langdurende maatregelen worden genomen, lijkt de kans op wintersportvakanties niet erg groot.

Ierland is te vergelijken met Nederland. Ierland is 70.000 km2 groot en Nederland 41.500 km2. Ierland telt minder inwoners. Namelijk 5 miljoen ten opzichte van de 17 miljoen Nederlanders.

Nederland is aanzienlijk dichter bevolkt. Een reden te meer om voor Nederland afstandsbeperkingen te laten gelden.
Voor Nederland zou gedacht kunnen worden aan verplaatsingen maximaal binnen het eigen landdeel. Dat valt steekproefsgewijs te controleren.

Geen van de anticorona maatregelen worden met vreugde begroet. Beperkt reizen kan ook weer economisch onwelkom zijn. Vakantieparken en hotels zullen hiermee niet gediend zijn.

Daarnaast is er het verschijnsel thuiswerken. Ook bedoeld om minder verplaatsingen te bewerkstelligen. Aanvankelijk op veel plekken bejubeld maar in toenemende mate blijken aan thuiswerken ook nadelen verbonden. Mensen raken gedemotiveerd, de betrokkenheid bij bedrijf of instelling wordt minder, de productiviteit kan afnemen, niet iedereen is blijvend gedisciplineerd.

Verplaatsingen vanwege werk zouden meer gepermitteerd kunnen worden. Misschien kan de terminologie in die zin aangepast worden. Bijvoorbeeld: thuis werken wordt, als het kan, in overweging gegeven.

Om de spreiding van het coronavirus te beperken kunnen privé verplaatsingen worden tegengegaan. Om de economische gevolgen van deze maatregel te minderen zou thuiswerken, nu er toch wel nadelen blijken, minder nadrukkelijk genoemd kunnen worden.